Mīļdzīvnieku vārdi un mīļvārdiņi
Mīļdzīvniekiem tāpat kā cilvēkiem dod vārdus.
Ievēro! Mīļdzīvnieku vārdus raksta ar lielo sākumburtu!
Iepazīsti dažus suņu vārdus!
собака suns dog.jpg
 
Suņu puikas: Reksis, Tedis, Rembo, Džeris.
Suņu meitenes: Pifa, Poga, Rendija, Zuze.
 
Iepazīsti dažus kaķu vārdus!
Kaķis.png
 
Kaķu puikas: Muris, Minka, Piksis, Princis.
Kaķu meitenes: Mīce, Pūka, Pinka, Ance.
No dzīvnieku vārdiem var veidot mīļvārdiņus.
Iepazīsties ar piemēriem! Citus vārdus veido pēc parauga!
 
Mīļdzīvnieka vārds Mīļvārdiņš
Pipars Pipariņš
Bobis
Bobītis
Poga Podziņa
Mīce Mīcīte