Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzejolis. Skaitāmpants Atšķir dzeju no prozas teksta. Atpazīst dzejolim raksturīgas pazīmes. Iepazīst tekstu daudzveidību.
2. Mīkla Atpazīst un lasa mīklas. Iepazīst tekstu daudzveidību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzejoļa autors un nosaukums. Izvēle 1. izziņas līmenis zema 2 p. Lasa dzejoli. Nosaka dzejoļa autoru un nosaukumu. Izvēlas no piedāvātajiem.
2. Dzejoļa autors un nosaukums. Norakstīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lasa dzejoli. Nosaka dzejoļa autoru un nosaukumu. Noraksta tos.
3. Dzeļoļa panti un rindas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izprot jēdzienus "dzejoļa pants" un "dzejoļa rinda". Nosaka dzejoļa pantu un rindu skaitu.
4. Galvenie varoņi dzejolī 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot jēdzienus "dzejoļa pants" un "dzejoļa rinda". Nosaka dzejoļa pantu un rindu skaitu.
5. Dzejolis. Klausīšanās 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Klausās dzejoli un izvēlas no dotajiem trūkstošos vārdus.
6. Dzejolis. Lasīšana 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Lasa dzejoli un izvēlas no dotajiem trūkstošos vārdus.
7. Vārdi ar atskaņām I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa vārdus. Izvēlas vārdu ar atskaņu.
8. Kā mācīties norunāt dzejoli no galvas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lasa darbības soļus, ar kuru palīdzību var iemācīties anekdoti norunāt no galvas. Sakārto pareizā secībā.
9. Atmini mīklu! Atbilde attēla veidā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Min latviešu tautas mīklas. Ievada tekstu.
10. Atbildei atbilstoša mīkla. Atbilde - attēls 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas atminējumam - attēlam atbilstošu mīklu.
11. Atmini mīklu! Atbildes izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Min latviešu tautas mīklas. Ievada tekstu.
12. Atbildei atbilstoša mīkla 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas atminējumam atbilstošu mīklu.
13. Atmini mīklu! Ierakstīšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Min latviešu tautas mīklas. Ievada tekstu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdi ar atskaņām II Citi vidēja 1 p. Lasa vārdus. Izvēlas vārdu ar atskaņu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzejolis 00:30:00 vidēja 10 p. Lasa un klausās dzejoļus. Nosaka dzejoļa uatoru, nosaukumu, pantu un rindu skaitu, atpazīst atskaņas, nosaka galvenos varoņus.
2. Mīklas 00:30:00 vidēja 3 p. Lasa un atmin mīklas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzejolis. Mīklas 00:40:00 vidēja 11 p. Ar izpratni lasa dzejoļus, nosaka to autoru un nosaukumu, atpazīst atskaņas. Atjauno darbību secību, kā mācīties norunāt dzejoli no galvas. Lasa un min mīklas.