Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzejolis. Skaitāmpants Atšķir dzeju no prozas teksta. Atpazīst dzejolim raksturīgas pazīmes. Iepazīst tekstu daudzveidību.
2. Mīkla Atpazīst un lasa mīklas. Iepazīst tekstu daudzveidību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzejoļa autors un nosaukums. Izvēle 1. izziņas līmenis zema 2p. Lasa dzejoli. Nosaka dzejoļa autoru un nosaukumu. Izvēlas no piedāvātajiem.
2. Dzejoļa autors un nosaukums. Norakstīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Lasa dzejoli. Nosaka dzejoļa autoru un nosaukumu. Noraksta tos.
3. Dzeļoļa panti un rindas 1. izziņas līmenis zema 2p. Izprot jēdzienus "dzejoļa pants" un "dzejoļa rinda". Nosaka dzejoļa pantu un rindu skaitu.
4. Galvenie varoņi dzejolī 2. izziņas līmenis zema 1p. Izprot jēdzienus "dzejoļa pants" un "dzejoļa rinda". Nosaka dzejoļa pantu un rindu skaitu.
5. Dzejolis. Klausīšanās 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Klausās dzejoli un izvēlas no dotajiem trūkstošos vārdus.
6. Dzejolis. Lasīšana 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Lasa dzejoli un izvēlas no dotajiem trūkstošos vārdus.
7. Vārdi ar atskaņām I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lasa vārdus. Izvēlas vārdu ar atskaņu.
8. Kā mācīties norunāt dzejoli no galvas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lasa darbības soļus, ar kuru palīdzību var iemācīties anekdoti norunāt no galvas. Sakārto pareizā secībā.
9. Atmini mīklu! Atbilde attēla veidā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Min latviešu tautas mīklas. Ievada tekstu.
10. Atbildei atbilstoša mīkla. Atbilde - attēls 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas atminējumam - attēlam atbilstošu mīklu.
11. Atmini mīklu! Atbildes izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Min latviešu tautas mīklas. Ievada tekstu.
12. Atbildei atbilstoša mīkla 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas atminējumam atbilstošu mīklu.
13. Atmini mīklu! Ierakstīšana 3. izziņas līmenis augsta 1p. Min latviešu tautas mīklas. Ievada tekstu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdi ar atskaņām II Citi vidēja 1p. Lasa vārdus. Izvēlas vārdu ar atskaņu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzejolis 00:30:00 vidēja 10p. Lasa un klausās dzejoļus. Nosaka dzejoļa uatoru, nosaukumu, pantu un rindu skaitu, atpazīst atskaņas, nosaka galvenos varoņus.
2. Mīklas 00:30:00 vidēja 3p. Lasa un atmin mīklas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzejolis. Mīklas 00:40:00 vidēja 11p. Ar izpratni lasa dzejoļus, nosaka to autoru un nosaukumu, atpazīst atskaņas. Atjauno darbību secību, kā mācīties norunāt dzejoli no galvas. Lasa un min mīklas.