Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Dzejoļa autors un nosaukums. Izvēle 2 p.
2. Dzeļoļa panti un rindas 2 p.
3. Galvenie varoņi dzejolī 1 p.
4. Dzejolis. Klausīšanās 4 p.
5. Vārdi ar atskaņām I 1 p.