Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Globalizācija, globalizācijas indekss Izprot globalizācijas jēdzienu, globalizācijas indeksa nozīmi.
2. Globalizācija vēsturiskā skatījumā Prot raksturot globalizācijas attīstības posmus.
3. Globalizācijas ietekme uz kultūru Izprot globalizācijas procesu ietekmi uz kultūras norisēm.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Globalizācijas raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot globalizācijas iezīmes.
2. Globalizācija, amerikanizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot savstarpēji sasaistīt globalizācijas procesus.
3. Zinātnieki un viņu uzskati par globalizācijas pirmsākumiem 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot vācu un amerikāņu zinātnieku uzskatus par globalizācijas pirmsākumiem.
4. Protoglobalizācijas posma raksturīgās iezīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot protoglobalizācijas periodu.
5. Augi, protoglobalizācijas posmā Eiropā ievesti no Jaunās pasaules 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot nosaukt augus, kurus protoglobalizācijas posmā Eiropā ieveda no Jaunās pasaules.
6. Globalizācija un kultūras tradīcijas, globalizācija un masu kultūra 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izprot globalizācijas procesu ietekmi uz kultūras tradīcijām, masu kultūras savstarpējo saistību ar globalizācijas procesiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Globalizācijas raksturojums, globalizācijas indekss 00:00:00 vidēja 5 p. Prot raksturot globalizācijas iezīmes; prot savstarpēji sasaistīt globalizācijas procesus; izprot globalizācijas indeksa būtību, prot raksturot KOF 2013.gadā veiktā pētījuma rezutātus.
2. Globalizācijas iezīmes dažādos laika posmos 00:00:00 vidēja 7 p. Prot raksturot vācu un amerikāņu zinātnieku uzskatus par globalizācijas pirmsākumiem; izprot agrīnās globalizācijas rašanās nosacījumus; prot raksturot protoglobalizācijas periodu; prot nosaukt augus, kurus protoglobalizācijas posmā Eiropā ieveda no Jaunās pasaules; prot raksturot tirdzniecības kompānijas, kas tika izveidotas protoglobalizācijas posmā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kultūras procesi globalizētā sabiedrībā 00:00:00 vidēja 16 p. Teorija: 1.Globalizācija, globalizācijas indekss, 2.Globalizācija vēsturiskā skatījumā, 3.Globalizācijas ietekme uz kultūru. Uzdevumi: 1. Globalizācijas raksturojums, 2. Globalizācija, amerikanizācija, 3. Globalizācijas indekss, 4. Zinātnieki un viņu uzskati par globalizācijas pirmsākumiem, 5. Agrīnā globalizācija, 6. Protoglobalizācijas posma raksturīgās iezīmes, 7. Protoglobalizācijas posmā izveidotās tirdzniecības kompānijas, 8. Augi, protoglobalizācijas posmā Eiropā ievesti no Jaunās pasaules, 9. Globalizācija un kultūras tradīcijas, globalizācija un masu kultūra, 10. Globalizācijas ietekmē radītās izmaiņas kultūras procesos.