Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Teorētiskā materiāla un vingrinājumu apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elitārā kultūra Izprot elitārās kultūras būtību, pazīmes, prot divējādi skaidrot terminu "'elite", māk raksturot elitārās kultūras pazīmes, izprot mecenātisma būtību, prot raksturot Mecenāta un Mediči darbību
2. Elitārā kultūra vēsturiskā skatījumā Prot raksturot elitārās kultūras iezīmes dažādos vēsturiskos laika posmos

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divi jēdziena "elite" skaidrojumi 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot divas pieejas jēdziena "elite" skaidrojumam, māk raksturot Gaetāno Moskas un Vilfrēdo Pareto uzskatus par jēdzienu "elite".
2. Elitārās jeb augstās kultūras norises 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot elitārās jeb augstās kultūras norises, atšķirt tās no masu kultūras norisēm
3. Elitārie sporta veidi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot raksturot sporta veidus, kurus, līdzās elitāriem mācību priekšmetiem, apguva augsta statusa skolās Eiropā un Amerikā.
4. Mecenātisms 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Gaja Kilnija Mecenāta un Kozimo Mediči darbību
5. Galma mākslinieki - mūziķis, gleznotājs 1. izziņas līmenis zema 4 p. Prot nosaukt firsta Esterhāzi galma mūziķi, Spānijas karaļa Filipa 4. galma gleznotāju, raksturot viņu profesionālo darbību
6. Elitārās kultūras attīstība karaļa galmā viduslaikos 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot kultūras attīstību franku karaļa Kārļa Lielā valdīšanas laikā, izprot grāmatu tulkošanas un izdošanas procesu, bibliotēku darbību viduslaikos

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elitārā kultūra, to raksturojošie elementi 00:00:00 vidēja 10 p. Izprot jēdziena "elite", "elitārā kultūra" nozīmi, prot raksturot Gaetāno Moskas un Vilfrēdo Pareto skaidrojumu jēdzienam "elite", izprot mecenātisma nozīmi, prot raksturot pirmo mecenātu darbību.
2. Elitārās kultūras vēsturiskā izveide 00:00:00 vidēja 7 p. Izprot elitārās kultūras elementu attīstību vēstures gaitā, prot nosaukt un raksturot divus senākos un lielākos mākslas muzejus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elitārās kultūras raksturojums 00:00:00 vidēja 19 p. Teorija:1. Elitārā kultūra, 2. Elitārā kultūra vēsturiskā skatījumā. Uzdevumi:1. Jēdziena "elite" skaidrojums; 2. Divas pieejas jēdziena "elite" skaidrojumam; 3. Elitārās jeb augstās kultūras norises; 4. Elitārie sporta veidi; 5. Mecenātisms; 6. Izglītība kā elitāra vērtība; 7. Viduslaiku universitātes; mākslas darbu krātuves; 8. Elitārās kultūras attīstība karaļa galmā viduslaikos; 9. Galma mākslinieki - mūziķis, gleznotājs.