Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Jēdziena "elite" skaidrojums 1p.
2. Divi jēdziena "elite" skaidrojumi 4p.
3. Elitārie sporta veidi 1p.
4. Elitārās jeb augstās kultūras norises 2p.
5. Mecenātisms 2p.