Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Hinduisms. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Hinduisms. Mācība Prot raksturot vienu no Indijas reliģijām - hinduismu, tā mācību, pamatprincipus.
2. Hinduisms. Svētie teksti Prot raksturot hinduistu Svētos tekstus - šrutus un smritus.
3. Hinduisms. Templis Prot raksturot hinduisma tempļus.
4. Hinduisms. Garīdzniecība Prot raksturot hinduisma garīdzniecības pārstāvi - braminu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Hinduisms. Mācība. Hinduisma pamatiezīmes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot vispārīgi raksturot hinduismu.
2. Hinduisms. Mācība. Trimurti, uzskats par pasaules radītāju, materiālo pasauli, cilvēka dvēseli 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot hinduistu uzskatus par dievu trīsvienību trimurti, dvēseli - pasaules radītāju, materiālo pasauli, cilvēka dvēseli.
3. Hinduisms. Mācība. Dzīvības ķēde, mūžīgie morāles likumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot hinduistu uzskatus par dzīvības ķēdi, mūžīgajiem morāles likumiem.
4. Hinduisms. Mācība. Joga 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, kas ir joga, prot raksturot tās veidus, izprot jogas posmu nozīmi ātmana sasniegšanas procesā.
5. Hinduisms. Mācība. Cilvēka dzīves posmi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot raksturot cilvēka dzīves posmus, zina, kādi pienākumi cilvēkam veicami katrā no šiem posmiem.
6. Hinduisms. Svētie teksti. Šruti un smriti 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot vispārīgi raksturot hinduistu Svētos tekstus - šrutus un smritus.
7. Hinduisms. Svētie teksti. Vēdu nozīmīgākie krājumi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot hinduisma Svētos tekstus - Vēdas.
8. Hinduisms. Svētie teksti. Brahmanas, Aranjakas, Upanišadas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot tādus hinduisma Svētos tekstus kā Brahmanas, Aranjakas un Upanišadas.
9. Hinduisms. Svētie teksti. Eposs, purānas, likumu krājums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kurš varoņeposs tiek attiecināts uz hinduistu Svētajiem tekstiem, zina, kas ir purānas, prot nosaukt likumu krājumu, kas arī veido hinduistu Svētos tekstus.
10. Hinduisms. Templis. Hinduistu tempļa vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Spēj vispārīgi raksturot hinduistu templi.
11. Hinduisms. Templis. Šikhāra 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot attēlos saskatīt hinduisma tempļa torņa - šikhāras - raksturīgās pazīmes.
12. Hinduisms. Templis. Gopura 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Prot attēlos atpazīt hinduisma tempļa torni - gopuru.
13. Hinduisms. Garīdzniecība. Garīdzniecības kārta, uzvedības normu un likumu krājums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot garīdzniecības kārtas pārstāvjus, zina seno indiešu likumu un uzvedības normu krājumu, to saturu.
14. Hinduisms. Garīdzniecība. Priesteru grupas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot hinduistu priesteru grupas, to pārstāvju pienākumus.
15. Hinduisms. Garīdzniecība. Bramina nodarbošanās 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot bramina nodarbošanos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Hinduisms. Mācības raksturīgās iezīmes 00:00:00 vidēja 17 p. Prot vispārīgi raksturot hinduismu; prot raksturot hinduistu uzskatus par likteni, vardarbīgu rīcību; prot raksturot hinduistu uzskatus par dievu trīsvienību trimurti, dvēseli - pasaules radītāju, materiālo pasauli, cilvēka dvēseli; prot raksturot hinduistu uzskatus par dzīvības ķēdi, mūžīgajiem morāles likumiem; zina, kas ir joga, prot raksturot tās veidus, izprot jogas posmu nozīmi ātmana sasniegšanas procesā; prot raksturot cilvēka dzīves posmus, zina, kādi pienākumi cilvēkam veicami katrā no šiem posmiem.
2. Hinduisms. Svēto tekstu raksturojums 00:00:00 vidēja 12 p. Prot vispārīgi raksturot hinduistu Svētos tekstus - šrutus un smritus; zina, kas ir Vēdas; prot raksturot hinduisma Svētos tekstus – Vēdas; prot raksturot tādus hinduisma Svētos tekstus kā Brahmanas, Aranjakas un Upanišadas; zina, kurš varoņeposs tiek attiecināts uz hinduistu Svētajiem tekstiem, zina, kas ir purānas, prot nosaukt likumu krājumu, kas arī veido hinduistu Svētos tekstus.
3. Hinduisms. Tempļa raksturojums 00:00:00 vidēja 11 p. Spēj vispārīgi raksturot hinduistu templi; prot attēlos saskatīt hinduisma tempļa torņa - šikhāras - raksturīgās pazīmes; prot attēlos atpazīt hinduisma tempļa torni – gopuru; Prot raksturot hinduisma tempļus, zina to tipu pazīmes.
4. Hinduisma garīdzniecības raksturojums 00:00:00 vidēja 9 p. Prot raksturot hinduisma piekritēju izveidoto kastu sistēmu, tās saistību ar garīdzniecību; prot raksturot garīdzniecības kārtas pārstāvjus, zina seno indiešu likumu un uzvedības normu krājumu, to saturu; prot raksturot hinduistu priesteru grupas, to pārstāvju pienākumus; prot raksturot bramina nodarbošanos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Hinduisma vispārīgs raksturojums 00:00:00 vidēja 52 p. Teorija: 1. Hinduisms. Mācība, 2. Hinduisms. Svētie teksti, 3. Hinduisms. Templis, 4. Hinduisms. Garīdzniecība. Uzdevumi: 1. Hinduisms. Vispārīgās iezīmes, 2. Hinduisms. Mācība. Hinduisma pamatiezīmes, 3. Hinduisms. Mācība. Liktenis, attieksme pret vardarbīgu rīcību, 4. Hinduisms. Mācība. Trimurti, uzskats par pasaules radītāju, materiālo pasauli, cilvēka dvēseli, 5. Hinduisms. Mācība. Dzīvības ķēde, mūžīgie morāles likumi, 6. Hinduisms. Mācība. Joga, 7. Hinduisms. Mācība. Cilvēka dzīves posmi, 8. Hinduisms. Svētie teksti. Šruti un smriti, 9. Hinduisms. Svētie teksti. Vēdas, 10. Hinduisms. Svētie teksti. Vēdu nozīmīgākie krājumi, 11. Hinduisms. Svētie teksti. Brahmanas, Aranjakas, Upanišadas, 12. Hinduisms. Svētie teksti. Eposs, purānas, likumu krājums, 13. Hinduisms. Templis. Hinduistu tempļa vispārīgs raksturojums, 14. Hinduisms. Templis. Tempļa tipi, 15. Hinduisms. Templis. Šikhāra, 16. Hinduisms. Templis. Gopura, 17. Hinduisms. Garīdzniecība. Kastas, 18. Hinduisms. Garīdzniecība. _