Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Hinduisms. Mācība. Hinduisma pamatiezīmes 2p.
2. Hinduisms. Mācība. Liktenis, attieksme pret vardarbīgu rīcību 1p.
3. Hinduisms. Mācība. Trimurti, uzskats par pasaules radītāju, materiālo pasauli, cilvēka dvēseli 4p.
4. Hinduisms. Mācība. Dzīvības ķēde, mūžīgie morāles likumi 3p.
5. Hinduisms. Mācība. Joga 4p.
6. Hinduisms. Mācība. Cilvēka dzīves posmi 3p.