Hinduisti pielūdz dievus mājas svētnīcā, kas paredzēta ģimenei, un sabiedriskajā templī, kas paredzēts visiem sabiedrības locekļiem. Mājas svētnīcā cilvēks pielūdz dievišķos spēkus katru dienu. Dieviem tiek skaitītas lūgšanu formulas jeb mantras, tiek upurēta pārtika. Sabiedrisko templi būvē kalna formā, lai celtne atgādinātu Meru kalnu - vietu, kurā dzīvo dievi. Templi uzskatīja par tēlniecības darbu, kuru var aplūkot no visām pusēm, šis objekts dominēja apkārtējā vidē.
 
Hinduistu templis simbolizē Visuma uzbūvi un kārtību. Hinduistu tempļa plānā ir kvadrāti, apļi, tam raksturīga simetrija. Bieži vien tiek veidoti tempļu kompleksi. Templis vai tempļu komplekss tiek veltīts dievam. Tempļa fasāde un iekštelpas tiek bagātīgi dekorētas ar ciļņiem, sienu gleznojumiem.
 
58.jpg
Attēlā - hinduistu tempļu komplekss
 
Atkarībā no tā, kur templis tika būvēts, kādi materiāli tika izmantoti, tempļi iedalās vairākās grupās:
  • klinšu tempļi,
26.jpg
Attēlā - Masrūras klinšu templis
  • tempļi, kas veidoti kalnu alās,
25.jpg
Attēlā - Undavalli kalna alu templis
  • tempļi, kas atrodas mežā,
28.jpg
Attēlā - templis, kas atrodas Bali lietusmežos
  • tempļi, kas būvēti upes vai jūras krastā.
27.jpg
Attēlā - Somnathas templis
Klinšu tempļi
Tempļus ne tikai būvēja, bet tos mēdza arī izcirst no klinšu bluķiem, klinšu masīvos. Kā piemēru var minēt 7.-8. gs. no klinšu masīva izcirstu tempļu kompleksu, kas atrodas Mahābalipuramā. Kompleksu dēvē par Panča rathas templi (rathi - rati), dažkārt to dēvē arī par Piecu rathu templi jeb Pandavu rathu templi.
 
43.jpg
Attēlā - Panča rathas tempļu kompleksa plāns
 
Šo kompleksu veido pieci tempļi, kas veltīti eposa Mahābhāratas varoņiem.
 
44.JPG
Attēlā - princesei Draupadi veltītais templis
 
Rathas formas imitē koka celtņu konstrukcijas, kas atgādina ratus. Katra celtne izcirsta no viena klints bluķa. Celtnēm plānā izmantotas dažādas formas - kvadrāts, daudzstūris, apsīdas forma.
 
45.jpg
Attēlā - tempļi, kas izgatavoti ratu formā
 
Lielākais templis izveidots 13 m x 11 m liels, augstākais templis sasniedz 12 metru augstumu. Tempļa fasādes rotā dekoratīvi elementi, mītisko varoņu figūras.
 
Kailasanatha tempļa komplekss
 
Vēl viens spilgts klinšu tempļu paraugs - Kailasanatha tempļa (Kailasa - viena no Himalaju kalnu virsotnēm, kur atrodoties Šiva, natha - kalns) komplekss Ellorā. Šis templis veltīts dievam Šivam.
 
40.jpg
Attēlā - Kailasanatha tempļa komplekss Ellorā
 
Templis izvietots 58m x 51m lielā pagalmā, kas izcirsts klints masīvā un sniedzas 33 metru dziļi klintī. Tempļa garums sasniedz 55 metrus, bet platums - 36 metrus.
 
38.jpg
Attēlā - Kailasanatha templis, skats no augšas
  
37.jpg
Attēlā - Kailasanatha templis
 
Tempļa apakšējā daļā atrodas 8 metrus augsta pamatne. Tās centrā izvietotas no akmens cirstas 3 metrus augstas ziloņu figūras, kas uz savām mugurām balsta augšējo celtnes daļu. Tempļa virsotnē atrodas kupols, kuru sargā Šivas pavadonis vērsis.
 
42.jpg
Attēlā - Kailasanatha tempļa pamatne ar ziloņu figūrām
 
41.jpg
Attēlā - skats uz Kailasanatha tempļa pamatni
 
Viduslaikos Indijas arhitektūrā dominēja divu veidu tempļi - ziemeļu templis un dienvidu templis. Šie stili izveidojās attiecīgi Indijas ziemeļu vai dienvidu daļā.
Ziemeļu templis
Templim ir vairākas telpas - priekštelpa, svētnīca, lielā lūgšanu zāle ar kolonnām Mandapama, rituālo deju zāle un dāvanu zāle.
 
36.jpg
Attēlā - ziemeļu tipa templis
 
Priekštelpā ticīgais sagatavojas ieiet templī. Lielajā lūgšanu zālē notiek kolektīvās lūgšanas.
Svētajā telpā jeb svētnīcā atrodas tempļa galvenā dieva jeb mūrti skulptūra. Svētnīca ir neliela, kvadrātveida telpa. Šīs telpas izbūves vieta tiek rūpīgi izskaitļota, jo tai jākļūst par tempļa centru.
 
Templi veido arī tornis - šikhāra (tulkojumā no sanskrita - kalna virsotne). Tas ir ovālas formas tornis, uzbūvēts virs tempļa svētnīcas. Torņa virsotnē atrodas rievots spilvenveida jumts.
 
35.jpg
Attēlā - ziemeļu tempļa tornis šikhāra
 
Tempļi tiek bagātīgi dekorēti ar skulpturāliem veidojumiem, ornamentiem.
 
60.JPG
Attēlā - skulpturālie rotājumi
 
Skulpturālie tēli attēloti sastinguši noteiktās pozās - mudrās, kas simbolizē kādu reliģisku patiesību vai garīgās koncentrācijas stāvokli. Mudras ietver sevī dažādus plaukstu, rokas, pirkstu stāvokļus, žestus, to kombinācijas.
 
Lingaradžas templis Bhūvanešvarā
  
Lingaradžas templis veltīts dievam Šivam. Tas ir milzīgs tempļu komplekss, apjozts ar divus metrus biezu akmens sienu, kopējā tempļa kompleksa platība - vairāk nekā 250 hektāri.
 
29.jpg
Attēlā - Lingaradžas templis
 
Tempļa kompleksu veido trīs lielie tempļi un vairāk nekā simts mazāku tempļu. Dienvidu templis, kuru uzskata par galveno templi, veltīts dievam Ganešam, veiksmes un gudrības dievam, Šivas dēlam. Rietumu templis veltīts Šivas sievai Pārvatī. Savukārt ziemeļu templis veltīts Šivas otrajam dēlam - Skandai, kara dievam, dievu karapulka vadonim. 
 
30.jpg
Attēlā - Lingaradžas tempļa komplekss
 
Tempļa galveno ēku veido četras telpas, kas izkārtotas uz vienas ass virzienā no austrumiem uz rietumiem: dāvanu zāle, rituālo deju zāle, galvenā zāle un svētnīca. 
 
Tempļa centrālais tornis šikhāra ir visa kompleksa centrs, tas izvietots virs galvenās svētnīcas. Torņa augstums sasniedz 55 metrus, tas izveidots ovālā formā.
 
33.jpg
Attēlā - Lingaradžas tempļa šikhāra
 
Torņa virsotnē izvietots rievots spilvenveida jumts, kuru balsta lauvu skulptūras (lauva - valdnieka Jajati simbols; šis valdnieks esot uzbūvējis pirmo templi). Tornim līdzās atrodas piramīdveida priekštelpas un lūgšanu zāle, kuru sienas rotātas ar dzīvnieku un sieviešu skulptūrām. Tempļa kompleksā atrodas vēl vairāki torņi, taču šis ir visaugstākais no tiem.
Dienvidu templis
62.jpg
Attēlā - Brahadisvāra templis, dienvidu tempļa paraugs
 
Dienvidu templis sastāv no četrām daļām.
 
Tempļa galvenā daļa vimāna. Šīs celtnes plānā ir kvadrāts, celtnes augšējo daļu rotā piramīdveida jumts ar vairākiem stāviem, kuri pakāpeniski, virzienā uz augšu, sašaurinās. Vimānā atrodas svētā telpa, kurā novietota tā dieva skulptūra, kuram templis veltīts.
 
22.jpg
Attēlā - Tandžavūras tempļa vimāna
 
21.jpg
Attēlā - Brahadisvāra tempļa vimāna
 
Priekštelpa, kuras jumtu balsta pīlāri. Šeit notiek publiskas lūgšanas.
 
51.jpg
Attēlā - Amrutesvara tempļa priekštelpa
 
Gopura - tornis, kas izveidots virs ieejas vārtiem, kuri ved uz templi. Pamatā gopurai ir taisnstūrveida plānojums. Gopuras līdzinās pakāpienveida piramīdai, virsotnē izveidots neliels kupols var divslīpu jumts. Torņa virsma bagātīgi rotāta ar akmens griezumiem, skulptūrām, gleznojumiem, kas vēsta par dievību, kurai veltīts tempļa komplekss.
 
47.jpg
Attēlā - gopura
 
50.jpg
Attēlā - gopura un zvanu tornis
 
Telpas, kuru jumtus balsta pīlāri. Tās izmanto dažādām vajadzībām.
 
Katram templim tika izveidots īpašs baseins, kuru rituālu vajadzībām izmantoja priesteri.
 
52.jpg
Attēlā - tempļa baseins
Tempļa apmeklējums
Tempļa apmeklējums sastāv no vairākiem posmiem. Dodoties uz templi, ticīgais ņem sev līdzi ziedošanai domātu pārtiku. Templī drīkst ieiet tikai bez apaviem. Dodoties templī, cilvēks saliek rokas lūgšanu pozā, skaita mantras. Kad ticīgais nonāk lūgšanu telpā, viņš priestera vadībā noskaita lūgšanas. Pēc lūgšanu noskaitīšanas tempļa apmeklējums turpinās svētajā telpā, kur pie dieva skulptūras tiek nolikts ziedojums. Pa Svēto telpu  jāpārvietojas pulksteņrādītāja virzienā, veicot šo apli, jāgodina dievs, jāapstājas katrā debespusē.
 
Papildinformācija
 
Atsauce:
Kulturoloģija/Agnese Ērgle, Vilnis Purēns, Inese Sviestiņa. - Rīga: RaKa, 2009. - 300 lpp. - il.: 157.-158.lpp.
Ieskats kultūras un reliģiju vēsturē. 1.daļa/Andrejs Mūrnieks. - Rīga: RaKa, 1998. - 404 lpp. - il.: 282.-283., 237.-240., 249.-251.lpp.
Kultūras vēsture. Senie laiki (Indijas, Ķīnas, Japānas, Centrālamerikas un Dienvidamerikas tradicionālā kultūra)/Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1998. - 224 lpp. - il.: 139.lpp.
Seno laiku un viduslaiku kultūras vēsture vidusskolām/Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Vera Bartoševska, Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1998. - 292 lpp. - il.: 104.-106.lpp.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_temple
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_temple_architecture#Nagara_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Shikhara
https://en.wikipedia.org/wiki/Pancha_Rathas
Attēli:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_temple_architecture#/media/File:Angkor_Wat_Aerial_View_Siem_Reap_Cambodia_2011.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_temple#/media/File:Masrur_rockcut_temple.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_temple#/media/File:Undavalli_Caves.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_temple#/media/File:Hindu_temple_in_Ubud.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_temple#/media/File:Somnath-current.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pancha_Rathas#/media/File:PanchaRathas.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pancha_Rathas#/media/File:Ratha1.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Pancha_Rathas#/media/File:Mamallapuram_Five_Rathas.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kailasa-Tempel#/media/File:Ellora_(56).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kailasa_temple,_Ellora#/media/File:Aurangabad,ellora_kailash_temple.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kailasa_temple,_Ellora#/media/File:Ellora_cave16_001.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Kail%C3%A2san%C3%A2tha_(Ellora)#/media/File:Kailash-elephants.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kailasa_temple,_Ellora#/media/File:The_Kaila%C5%9Ba_temple,_Cave_16.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Shikhara#/media/File:Khajuraho_-_Kandariya_Mahadeo_Temple.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Shikhara#/media/File:Rama_eshwar.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Sadasiva_Temple,_Nuggehalli#/media/File:Lintel_over_entrance_into_the_sanctum_of_Sadashiva_temple_at_Nuggehalli.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Lingaraja_Temple#/media/File:Beauty_of_LingrajTemple.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Lingaraja_Temple#/media/File:Lingaraj_temple_Bhubaneswar_11005.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Lingaraja_Temple#/media/File:Lingaraj_Temple_bbsr10.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Brihadeeswarar_Temple#/media/File:Brihadeeswarar_Kovil.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Dravidian_architecture#/media/File:Thanjavur_temple.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Dravidian_architecture#/media/File:PeruvudaiyarKoyilThanjavurEntranceToUpperStoreyMainTower.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandapa#/media/File:View_of_large_open_mantapa_with_polished_lathe_turned_pillars_in_the_Amrutesvara_temple_at_Amruthapura,_Chikkamagaluru_district.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gopuram#/media/File:Pariyur.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gopuram#/media/File:Aathikoneswaram.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_tank#/media/File:Temple_tank_(kalyani)_at_the_Chennakeshava_temple_in_Belur.jpg