Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Hinduisms. Garīdzniecība. Kastas 1p.
2. Hinduisms. Garīdzniecība. Garīdzniecības kārta, uzvedības normu un likumu krājums 2p.
3. Hinduisms. Garīdzniecība. Priesteru grupas 4p.
4. Hinduisms. Garīdzniecība. Bramina nodarbošanās 2p.