3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sengrieķu mitoloģija. Mītu avoti, sengrieķu pasaules uzskats Prot raksturot sengrieķu mītu avotus, sengrieķu pasaules uzskatu - pasaules rašanās, pirmo dievu rašanās, viņu savstarpējās attiecības, cilvēka rašanās, pasaules gals.
2. Sengrieķu mitoloģija. Dievi Prot raksturot sengrieķu dievu panteonu, dievu atbildības jomas, savstarpējās attiecības.
3. Sengrieķu mitoloģija. Varoņi Ahillejs, Hērakls Spēj vispārīgi raksturot sengrieķu varoņus, prot pastāstīt par sengrieķu varoņiem Ahilleju, Hēraklu, 12 Hērakla varoņdarbiem.
4. Sengrieķu mitoloģija. Varoņi Jāsons, Odisejs Prot raksturot divus no sengrieķu varoņiem - Jāsonu un Odiseju, spēj pastāstīt par varoņu piedzīvojumiem.
5. Sengrieķu mitoloģija. Varonis Persejs Prot raksturot vienu no sengrieķu varoņiem - Perseju, viņa varoņdarbus.
6. Sengrieķu mitoloģija. Varonis Tēsejs Prot raksturot vienu no sengrieķu varoņiem - Tēseju, viņa varoņdarbus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu uzskati par zemi, debesīm, pasaules rašanos 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot sengrieķu uzskatus par Zemes atrašanās vietu, debesīm, par pasaules rašanos.
2. Pirmā dievu paaudze - titāni 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot pirmo sengrieķu dievu paaudzi - titānus, viņu vecākus, lēmumu iznīcināt titānus, titānu pretošanos šim lēmumam.
3. Titāni - otrās dievu paaudzes radītāji 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot raksturot titānu pāri, kurš radīja otro dievu paaudzi, spēj nosaukt šo dievu vārdus.
4. Sengrieķu mīti par cilvēka radīšanu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot sengrieķu mītos vēstīto par cilvēka rašanos, bojāeju un atkārtotu radīšanu.
5. Sengrieķu uzskati par pēcnāves dzīvi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot sengrieķu uzskatus par pēcnāves dzīvi, zina nosaukt pazemes valstības iemītniekus, mirušo dvēseļu svētlaimības vietu.
6. Sengrieķu uzskati par pasaules attīstības laikmetiem, pasaules galu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot sengrieķu uzskatus par pieciem laikmetiem pasaules attīstībā, spēj raksturot nozīmīgos notikumus šajos laikmetos.
7. Sengrieķu dievi. Zevs, Dēmetra 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot divus no sengrieķu dieviem - Zevu un Dēmetru, spēj nosaukt šo dievu darbības sfēras.
8. Sengrieķu dievi, to darbības sfēras 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot raksturot dažus no Olimpa dieviem, viņu darbības sfērām.
9. Sengrieķu dievi. Apollons, Afrodīte 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot sengrieķu dievus Apollonu un Afrodīti, viņu rašanos, darbības sfēras.
10. Sengrieķu dievu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot raksturot sengrieķu dievus, nosaukt tos.
11. Sengrieķu dievu simboli 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zina sengrieķu dievu simbolus, spēj tos atpazīt attēlos.
12. Sengrieķu varoņi. Ahillejs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot viena no sengrieķu varoņiem - Ahilleja - vecākus, skolotāju.
13. Sengrieķu varonis Ahillejs. Trojas karš 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Trojas kara iemeslus, grieķu un trojiešu karaspēku vadoņus, Ahilleja bojāeju.
14. Sengrieķu varoņi. Hērakls 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Hēraklu, cēloņus viņa rakstura iezīmēm, orākula lēmumus.
15. Sengrieķu mitoloģija. Hērakla varoņdarbi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Spēj raksturot Hērakla varoņdarbus.
16. Hērakla sastaptās sengrieķu mitoloģiskās būtnes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc apraksta atpazīst sengrieķu mitoloģiskās būtnes, ar kurām sastapās Hērakls, veicot savus varoņdarbus.
17. Hērakla varoņdarbu raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārzina Hērakla varoņdarbus, prot raksturot tajos darbojošās personas, notikumus.
18. Sengrieķu varoņi. Jāsons 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot vienu no sengrieķu varoņiem - Jāsonu.
19. Sengrieķu varoņi. Jāsona varoņdarbi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot sengrieķu varoņa Jāsona paveiktos varoņdarbus Kolhīdā.
20. Sengrieķu varoņi. Jāsona atgriešanās Iolkā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot notikumus, kas risinājās pēc tam, kad Jāsons nozaga zelta aunādu un kopā ar Mēdeju devās uz Iolku.
21. Sengrieķu varoņi. Jāsona dzīve pēc aizbraukšanas no Iolkas 1. izziņas līmenis zema 4 p. Prot raksturot Jāsona dzīvi pēc tam, kad viņš, kopā ar Mēdeju, bija spiests pamest Iolku.
22. Sengrieķu varoņi. Odisejs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Odiseju, viņa attieksmi pret došanos Trojas karā. Spēj nosaukt sengrieķu dzejnieku, kurš atspoguļojis Odiseja piedzīvojumus savā poēmā "Odiseja". Spēj pastāstīt par pirmajiem Odiseja piedzīvojumiem, atgriežoties mājās no Trojas.
23. Odisejs kiklopu salā, mājupceļš uz Itaku 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Odiseja piedzīvojumus kiklopu salā, viesošanos Aiolijas salā, mājupceļu no Aiolijas salas uz Itaku.
24. Odiseja viesošanās burves salā, pareģa dvēseles vēstījums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Odiseja un viņa komandas biedru piedzīvojumus burves salā, Grieķijas Tēbu pareģa vēstījumu.
25. Odiseja piedzīvojumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Odiseja un viņa komandas biedru tikšanos ar jūras būtnēm - apburošo balsu īpašniecēm; prot raksturot dieva sodu par viņa dzīvnieku nogalināšanu un apēšanu.
26. Odiseja atgriešanās Itakā 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot pastāstīt par Odiseja atgriešanos Itakā.
27. Sengrieķu varoņi. Persejs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Perseja ģimeni, notikumus, kas saistīti ar viņa dzimšanu, spēj nosaukt Perseja dzimto pusi.
28. Perseja un Danajas izglābšanās 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Perseja un viņa mātes Danajas dzīvi pēc tam, ka viņu šķirsts tika izskalots pie salas krastiem.
29. Gorgonas un grajas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot gorgonas, grajas, zina graju simbolisko nozīmi.
30. Persejs un Andromeda 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot raksturot Perseja tikšanos ar Andromedu, savstarpēji sasaistot faktus, atzīmējot lieko informāciju.
31. Sengrieķu varonis Tēsejs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot sengrieķu varoni Tēseju, viņa bērnību. Prot nosaukt pilsētu, kuras iedzīvotāji uzskatīja Tēseju par savu varoni.
32. Tēseja ierašanās pie tēva 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot notikumus, kas risinājās, Tēsejam dodoties satikt savu tēvu Aigeju, Tēseja paveikto varoņdarbu. Zina iemeslus, kādēļ Krētas valdnieks pieprasīja nodevas valdniekam Aigejam.
33. Tēsejs un Ariadne, atgriešanās Atēnās 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot raksturot Ariadnes lomu Tēseja dzīvē, viņas turpmāko likteni; spēj raksturot Tēseja atgriešanos Atēnās un viņa dzīves nogali.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu mitoloģija. Pasaules uzskats 00:00:00 zema 12 p. Prot raksturot sengrieķu uzskatus par Zemes atrašanās vietu, debesīm, par pasaules rašanos; prot raksturot pirmo sengrieķu dievu paaudzi - titānus, viņu vecākus, lēmumu iznīcināt titānus, titānu pretošanos šim lēmumam; prot raksturot titānu pāri, kurš radīja otro dievu paaudzi, spēj nosaukt šo dievu vārdus; prot raksturot sengrieķu mītos vēstīto par cilvēka rašanos, bojāeju un atkārtotu radīšanu; prot raksturot sengrieķu uzskatus par pēcnāves dzīvi, zina nosaukt pazemes valstības iemītniekus, mirušo dvēseļu svētlaimības vietu; prot raksturot sengrieķu uzskatus par pieciem laikmetiem pasaules attīstībā, spēj raksturot nozīmīgos notikumus šajos laikmetos; prot raksturot mītu par Pandoru, kura atnesusi cilvēkiem nelaimes, likstas, un laupījusi cerības.
2. Sengrieķu mitoloģija. Dievu raksturojums 00:00:00 vidēja 21 p. Prot raksturot sengrieķu dievu vispārīgās iezīmes; prot raksturot sengrieķu dievus, spēj nosaukt šo dievu darbības sfēras; zina sengrieķu dievu simbolus, spēj tos atpazīt attēlos.
3. Sengrieķu varoņi - Ahillejs, Hērakls 00:00:00 vidēja 15 p. Prot raksturot viena no sengrieķu varoņiem - Ahilleja - vecākus, skolotāju; prot raksturot Trojas kara iemeslus, grieķu un trojiešu karaspēku vadoņus, Ahilleja bojāeju; prot raksturot Hēraklu, cēloņus viņa rakstura iezīmēm, orākula lēmumus; spēj raksturot Hērakla varoņdarbus; pēc apraksta atpazīst sengrieķu mitoloģiskās būtnes, ar kurām sastapās Hērakls, veicot savus varoņdarbus; pārzina Hērakla varoņdarbus, prot raksturot tajos darbojošās personas, notikumus; atpazīst Hērakla varoņdarbu sižetus, aplūkojot sengrieķu trauku rotājumus.
4. Sengrieķu varoņi - Jāsons 00:00:00 zema 11 p. Prot raksturot vienu no sengrieķu varoņiem – Jāsonu; zina, kādu uzdevumu Pēlijs lika paveikt Jāsonam, lai viņš spētu atgūtu vecākiem atņemto varu un valsti; prot raksturot sengrieķu varoņa Jāsona paveiktos varoņdarbus Kolhīdā; prot raksturot notikumus, kas risinājās pēc tam, kad Jāsons nozaga zelta aunādu un kopā ar Mēdeju devās uz Iolku.; prot raksturot Jāsona dzīvi pēc tam, kad viņš, kopā ar Mēdeju, bija spiests pamest Iolku.
5. Sengrieķu varoņi - Odisejs 00:00:00 zema 11 p. Prot raksturot Odiseju, viņa attieksmi pret došanos Trojas karā, spēj nosaukt sengrieķu dzejnieku, kurš atspoguļojis Odiseja piedzīvojumus savā poēmā "Odiseja", spēj pastāstīt par pirmajiem Odiseja piedzīvojumiem, atgriežoties mājās no Trojas; prot raksturot Odiseja piedzīvojumus kiklopu salā, viesošanos Aiolijas salā, mājupceļu no Aiolijas salas uz Itaku; prot raksturot Odiseja un viņa komandas biedru piedzīvojumus burves salā, Grieķijas Tēbu pareģa vēstījumu; prot raksturot Odiseja un viņa komandas biedru tikšanos ar jūras būtnēm - apburošo balsu īpašniecēm; prot raksturot dieva sodu par viņa dzīvnieku nogalināšanu un apēšanu; prot raksturot Odiseja piedzīvojumus pēc tam, kad Saules dievs nogremdēja visus Odiseja kuģus, kuģu apkalpi un Trojas kara laupījumu; prot pastāstīt par Odiseja atgriešanos Itakā.
6. Sengrieķu varoņi - Persejs 00:00:00 zema 10 p. Prot raksturot Perseja ģimeni, notikumus, kas saistīti ar viņa dzimšanu, spēj nosaukt Perseja dzimto pusi; prot raksturot Perseja un viņa mātes Danajas dzīvi pēc tam, ka viņu šķirsts tika izskalots pie salas krastiem; prot raksturot gorgonas, grajas, zina graju simbolisko nozīmi; prot raksturot Perseja tikšanos ar Andromedu, savstarpēji sasaistot faktus, atzīmējot lieko informāciju; prot raksturot notikumus pēc Perseja atgriešanās Serīfa salā un Argosā.
7. Sengrieķu varoņi - Tēsejs 00:00:00 zema 7 p. Prot raksturot sengrieķu varoni Tēseju, viņa bērnību; prot nosaukt pilsētu, kuras iedzīvotāji uzskatīja Tēseju par savu varoni; prot raksturot notikumus, kas risinājās, Tēsejam dodoties satikt savu tēvu Aigeju, Tēseja paveikto varoņdarbu; zina iemeslus, kādēļ Krētas valdnieks pieprasīja nodevas valdniekam Aigejam; zina, kas ir Mīnotaurs; kuru pili par valdnieka Mīnoja pili uzskatīja arheologs Arturs Evanss; prot raksturot Ariadnes lomu Tēseja dzīvē, viņas turpmāko likteni; spēj raksturot Tēseja atgriešanos Atēnās un viņa dzīves nogali.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu mitoloģija - pasaules uzskats, dievi 00:00:00 vidēja 37 p. Teorija: 1. Sengrieķu mitoloģija. Mītu avoti, sengrieķu pasaules uzskats, 2. Sengrieķu mitoloģija. Dievi. Uzdevumi: 1. Sengrieķu dievu vispārīgs raksturojums, 2. Sengrieķu uzskati par zemi, debesīm, pasaules rašanos, 3. Pirmā dievu paaudze – titāni, 4. Titāni - otrās dievu paaudzes radītāji, 5. Sengrieķu mīti par cilvēka radīšanu, 6. Sengrieķu uzskati par pēcnāves dzīvi, 7. Sengrieķu uzskati par pasaules attīstības laikmetiem, pasaules galu, 8. Sengrieķu dievi. Zevs, Dēmetra, 9. Sengrieķu dievi, to darbības sfēras, 10. Sengrieķu dievi. Apollons, Afrodīte, 11. Sengrieķu dievu raksturojums, 12. Pandora, 13. Sengrieķu dievu simboli, 14. Sengrieķu mitoloģijas tēli attēlos.
2. Sengrieķu mitoloģija - varoņi 00:00:00 vidēja 50 p. Teorija: 1. Sengrieķu mitoloģija. Varoņi Ahillejs, Hērakls, 2. Sengrieķu mitoloģija. Varoņi Jāsons, Odisejs, 3. Sengrieķu mitoloģija. Varonis Persejs, 4. Sengrieķu mitoloģija. Varonis Tēsejs. Uzdevumi: 1. Sengrieķu varoņi. Ahillejs, 2. Sengrieķu varonis Ahillejs. Trojas karš, 3. Sengrieķu varoņi. Hērakls, 4. Sengrieķu mitoloģija. Hērakla varoņdarbi, 5. Hērakla sastaptās sengrieķu mitoloģiskās būtnes, 6. Hērakla varoņdarbu raksturojums, 7. Sengrieķu varoņi. Jāsons, 8. Sengrieķu varoņi. Jāsona varoņdarbi, 9. Sengrieķu varoņi. Jāsona atgriešanās Iolkā, 10. Sengrieķu varoņi. Jāsona dzīve pēc aizbraukšanas no Iolkas, 11. Sengrieķu varoņi. Odisejs, 12. Odisejs kiklopu salā, mājupceļš uz Itaku, 13. Odiseja viesošanās burves salā, pareģa dvēseles vēstījums, 14. Odiseja piedzīvojumi, 15. Odiseja atgriešanās Itakā, 16. Sengrieķu varoņi. Persejs, 17. Perseja un Danajas izglābšanās, 18. Gorgonas un grajas, 19. Persejs un Andromeda, 20. Sengrieķu varonis Tēsejs, 21. Tēseja ierašanās pie tēva, 22. _