3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Sengrieķu uzskati par zemi, debesīm, pasaules rašanos

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Pirmā dievu paaudze - titāni

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Titāni - otrās dievu paaudzes radītāji

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Sengrieķu mīti par cilvēka radīšanu

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Sengrieķu uzskati par pēcnāves dzīvi

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Sengrieķu uzskati par pasaules attīstības laikmetiem, pasaules galu

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Sengrieķu dievi. Zevs, Dēmetra

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Sengrieķu dievi, to darbības sfēras

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Sengrieķu dievi. Apollons, Afrodīte

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Sengrieķu dievu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Sengrieķu dievu simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. Sengrieķu varoņi. Ahillejs

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Sengrieķu varonis Ahillejs. Trojas karš

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Sengrieķu varoņi. Hērakls

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Sengrieķu mitoloģija. Hērakla varoņdarbi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Hērakla sastaptās sengrieķu mitoloģiskās būtnes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Hērakla varoņdarbu raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
18. Sengrieķu varoņi. Jāsons

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Sengrieķu varoņi. Jāsona varoņdarbi

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Sengrieķu varoņi. Jāsona atgriešanās Iolkā

Grūtības pakāpe: zema

2
21. Sengrieķu varoņi. Jāsona dzīve pēc aizbraukšanas no Iolkas

Grūtības pakāpe: zema

4
22. Sengrieķu varoņi. Odisejs

Grūtības pakāpe: zema

2
23. Odisejs kiklopu salā, mājupceļš uz Itaku

Grūtības pakāpe: zema

2
24. Odiseja viesošanās burves salā, pareģa dvēseles vēstījums

Grūtības pakāpe: zema

2
25. Odiseja piedzīvojumi

Grūtības pakāpe: zema

2
26. Odiseja atgriešanās Itakā

Grūtības pakāpe: zema

2
27. Sengrieķu varoņi. Persejs

Grūtības pakāpe: zema

2
28. Perseja un Danajas izglābšanās

Grūtības pakāpe: zema

2
29. Gorgonas un grajas

Grūtības pakāpe: zema

2
30. Persejs un Andromeda

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. Sengrieķu varonis Tēsejs

Grūtības pakāpe: zema

2
32. Tēseja ierašanās pie tēva

Grūtības pakāpe: zema

2
33. Tēsejs un Ariadne, atgriešanās Atēnās

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Sengrieķu mitoloģija. Pasaules uzskats

Grūtības pakāpe: zema

12
2. Sengrieķu mitoloģija. Dievu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

21
3. Sengrieķu varoņi - Ahillejs, Hērakls

Grūtības pakāpe: vidēja

15
4. Sengrieķu varoņi - Jāsons

Grūtības pakāpe: zema

11
5. Sengrieķu varoņi - Odisejs

Grūtības pakāpe: zema

11
6. Sengrieķu varoņi - Persejs

Grūtības pakāpe: zema

10
7. Sengrieķu varoņi - Tēsejs

Grūtības pakāpe: zema

7

Materiāli skolotājiem