Grūtības pakāpe:
1. Sengrieķu varoņi. Persejs 2p.
2. Perseja un Danajas izglābšanās 2p.
3. Gorgonas un grajas 2p.
4. Persejs un Andromeda 3p.
5. Perseja atgriešanās 1p.