Grūtības pakāpe:
1. Sengrieķu uzskati par zemi, debesīm, pasaules rašanos 2p.
2. Pirmā dievu paaudze - titāni 2p.
3. Titāni - otrās dievu paaudzes radītāji 1p.
4. Sengrieķu mīti par cilvēka radīšanu 2p.
5. Sengrieķu uzskati par pēcnāves dzīvi 2p.
6. Sengrieķu uzskati par pasaules attīstības laikmetiem, pasaules galu 2p.
7. Pandora 1p.