Teorija

Uzdevumi

1. Indiešu mītu avoti. Vēdas

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Indiešu mītu avoti. Eposi

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Seno indiešu pasaules uzskats

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Seno indiešu pasaules uzskats. Pazeme

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Indiešu mīti par pasaules radīšanu, pirmajiem cilvēkiem

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Indiešu dievi Brahma un Višnu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Dievs Šiva

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Dievs Varuna

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Seno indiešu dievi Indra, Sūrja

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Dieviete Lakšmī

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Seno indiešu dievi attēlos

Grūtības pakāpe: augsta

6
12. Dievs Agni

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Dievi Jama, Ganeša

Grūtības pakāpe: zema

4
14. Dieviete Kālī

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Dieviete Sarasvatī

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Seno indiešu dievu vizuālais tēls

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Eposs par princi Ardžunu

Grūtības pakāpe: zema

2
18. Ardžuna Khandavas mežā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Ardžunas svētceļojums pa Indiju

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Krišnas vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

3
21. Krišnas dzimtā pilsēta, vecāki, radinieki

Grūtības pakāpe: zema

3
22. Krišnas bērnība

Grūtības pakāpe: zema

2
23. Krišna pasargā ganu kopienu, hinduistu uzskatu atspoguļojums Krišnas bērnības notikumos

Grūtības pakāpe: zema

2
24. Krišnas dzīve pēc aiziešanas no Gokulas

Grūtības pakāpe: augsta

6
25. Seno indiešu varonis Rāma

Grūtības pakāpe: zema

2
26. Sacensības par princeses Sītas roku un sirdi; troņa zaudēšana

Grūtības pakāpe: zema

2
27. Rāma tiek izsūtīts no valsts

Grūtības pakāpe: zema

2
28. Rāmas un dēmonu valdnieka māsas konflikts

Grūtības pakāpe: augsta

6
29. Sītas atbrīvošana

Grūtības pakāpe: zema

2
30. Rāmas valdīšanas periods

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Indiešu mītu avoti, pasaules uzskats

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Indiešu mitoloģija. Pasaules rašanās, bojāeja. Trimurti

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Seno indiešu dievi Indra, Kāma, Lakšmī, Sūrja, Varuna, Vaju

Grūtības pakāpe: vidēja

19
4. Seno indiešu dievi Agni, Ganesa, Jama, Kālī, Pārvatī, Sarasvatī

Grūtības pakāpe: vidēja

20
5. Indiešu mitoloģija. Ardžuna

Grūtības pakāpe: vidēja

10
6. Indiešu mitoloģija. Krišna

Grūtības pakāpe: vidēja

17
7. Indiešu mitoloģija. Rāma

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem