Teorija

Uzdevumi

1. Ģermāņu mitoloģija. Mītu avoti

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Pasaules uzbūve, mitoloģiskas būtnes, kuras dzīvo zem pasaule koka saknēm

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Pasaules uzbūve, cilvēku pasaule

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Pasaules koks, gudrības avots

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Pirmā milža un pirmo dievu radīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Cilvēku pasaules un cilvēku radīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Ģermāņu uzskati par pasaules galu

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Āsgarda, tās būvēšana

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Āsgardas īpašā celtne, tās kareivīgās iemītnieces

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Einheriji

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Dažu galveno dievu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Dieviete Friga

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Āsu atribūti

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Dievs Baldrs

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Dievs Bragi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Dievietes Gefjuna un Iduna

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Dievs Lokijs

Grūtības pakāpe: zema

2
18. Āsu vizuālais tēls

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Dievs Njords

Grūtības pakāpe: augsta

3
20. Dievs Freirs

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Dieviete Freija

Grūtības pakāpe: zema

2
22. Gulveiga, āsu un vānu karš

Grūtības pakāpe: zema

2
23. Varoņa Sigurda tēvs un audžutēvs

Grūtības pakāpe: zema

2
24. Sigurda zobens, bagātību iegūšana

Grūtības pakāpe: zema

1
25. Sigurda gaitas pēc Brunhildes atbrīvošanas

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Ģermāņu mitoloģija. Mītu avoti, pasaules uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Ģermāņu mitoloģija. Pasaules, cilvēka rašanās, pasaules gals, Āsgarda

Grūtības pakāpe: vidēja

18
3. Ģermāņu mitoloģija. Dažu galveno dievu - āsu - raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

15
4. Ģermāņu mitoloģija. Āsi

Grūtības pakāpe: vidēja

14
5. Ģermāņu mitoloģija. Vāni

Grūtības pakāpe: vidēja

11
6. Ģermāņu mitoloģija. Sigurds

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem