Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. Pirmā milža un pirmo dievu radīšana 1p.
2. Cilvēku pasaules un cilvēku radīšana 4p.
3. Ģermāņu uzskati par pasaules galu 2p.
4. Skandināvu izpratne par pasaules uzbūvi, laika ritējumu 3p.
5. Āsgarda, tās būvēšana 2p.
6. Āsgardas īpašā celtne, tās kareivīgās iemītnieces 4p.
7. Einheriji 2p.