Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Indiešu mītu avoti. Vēdas 2p.
2. Indiešu mītu avoti. Eposi 4p.
3. Indiešu mītu avoti. Purānas 1p.
4. Seno indiešu pasaules uzskats 2p.
5. Seno indiešu pasaules uzskats. Pazeme 3p.