Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Indiešu mīti par pasaules radīšanu, pirmajiem cilvēkiem 2p.
2. Pasaules bojāeja 1p.
3. Indiešu dievi Brahma un Višnu 4p.
4. Dievs Šiva 3p.