Teorija

Uzdevumi

1. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Reālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Impresionisms

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Reālisma raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Reālisma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Impresionisma raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Impresionisms

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. 19.gadsimta arhitektūras pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Savieto virzienu un tā pazīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Papildini tekstu par 19. gs.

Grūtības pakāpe: augsta

7
14. Nosaki pazīmes virzieniem

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Papildini tekstu par romantismu

Grūtības pakāpe: vidēja

10
16. Nosaki fragmenta atbilstību

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. Savieto autoru un virzienu

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Saisti attēlu un aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Nosaki darba nosaukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Reālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 19.gadsimta māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 19.gadsimta māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Reālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Impresionisms

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem