Teorija

Uzdevumi

1. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Reālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Impresionisms

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Reālisma raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Reālisma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Impresionisma raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Impresionisms

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. 19.gadsimta arhitektūras pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Reālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 19.gadsimta māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 19.gadsimta māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Reālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Impresionisms

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Metodiskie materiāli