Teorija

Uzdevumi

1. Papildini tekstu par 19. gs.

Grūtības pakāpe: augsta

7
2. Nosaki pazīmes virzieniem

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Papildini tekstu par romantismu

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Reālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Impresionisms

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Reālisma raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Reālisma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Impresionisma raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Impresionisms

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Nosaki fragmenta atbilstību

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Savieto autoru un virzienu

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. 19.gadsimta arhitektūras pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. Saisti attēlu un aprakstu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Nosaki darba nosaukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Reālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 19.gadsimta māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 19.gadsimta māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Romantisms

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Reālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Impresionisms

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem