Arī 19. gadsimta arhitektūrā, tā pat, kā sabiedrībā, notika pārmaiņas.
Strauji augot pilsētām, arhitektūrai vajadzēja risināt pilsētbūvniecības jautājumus. Bija jāpārplāno senie kvartāli, jāveido jaunas ielas, prospekti. Industrializācija radīja nepieciešamību pēc rūpnīcu ēkām, tiltiem, dzelzceļa stacijām.
 
19. gadsimta arhitektūrai raksturīgi 3 stili - klasicisms, ampīrs un eklektisms (historicisms).
  
Klasicisms - arhitektūrā tiek izmantota antīko orderu sistēma, ģeometriskā plānošana, uz plaknes virsmas izvirzītas kolonnas, statujas un ciļņi.
Ampīrs izveidojās Francijā impērijas laikā. Arhitektūras formas līdzīgas klasicismam - antīkais orderis, Senās Romas arhitektūras elementi (arkas), bet to papildina dekoratīvie elementi, piem., zeltīti elementi, kā arī aizguvumi, iespaidojoties no Napoleona karagājiena uz Ēģipti, - spārnotas sfinksas, ēģiptiešu ornamenti utml.
Historisms, eklektisms - arhitektūrā tiek izmantoti vēsturisko stilu elementi.
 
Klasicisms Francijā
Francijas arhitektūrā valdošais bija klasicisms.
Revolūcijas laika klasicisms (1780 - 1800) bija lakonisks un skarbs. Turpretī impērijas laikā (1804 - 1830) tas ieguva pompozas un elegantas formas. Napoleona laikā klasicismam piemita reprezentatīvs raksturs. Neatsakoties no 18. gadsimta otrās puses stila principiem, tas kļuva greznāks, majestātiskāks, dekorā izmantojot Romas impērijai raksturīgo simboliku (Romas ērgļu, bruņas, lauru vainagus, alegoriskas slavas figūras, sfinksas, šķēpus un citu militāro atribūtiku). Izveidojās klasicisma novirziens - ampīrs.
 
Ampīrs
Ampīrs - no franču vārda - empire - impērija.
triumfa arka parīzē.jpg
Attēlā: Triumfa arka Parīzē, Francijā
  
Ampīrs bija arhitektūras un lietišķās mākslas stils, kas izveidojās vēlīnā klasicisma ietvaros. Spilgts piemērs - Triumfa arka Parīzē, Š. de Golla laukumā (1806 - 1837), kuras autors bija arhitekts Žans Šalgrēns (1739 - 1811). 
 
ampira interjers.jpg
Malmezonas pils interjers, Žozefīnes istaba
  
Ampīra stila interjeri tika izveidoti Fontenblo, Malmezones, Tilerī, Senklū un citās pilīs, kur lielākās veiksmes saistāmas ar arhitektiem Šarlu Persjē (1764 - 1838) un Pjēru Fontēnu (1762 - 1853).
Specifiska īpatnība, kas atšķīra ampīra dekoru no klasicisma dekora, bija ēģiptiešu mākslas formu (sfinksu) izmantojums.
  
ampirs-fonteblo.jpg  ampira galds.jpg
Attēlā (no kreisās uz labo): Fonteblo pils interjers un ampīra stila galds (to balsta stilizētas sfinksas)
 
Klasicisms Vācijā
 
Vācijas arhitektūras klasicisma tendences visspēcīgāk izpaudās Karla Frīdriha Šinkela (1781 - 1841) darbos - Berlīnē uzceltajās ēkās (Jaunā sardzes ēka, 1818; Dramatiskais teātris, 1821; Vecais muzejs, 1828), kā arī Šarlotenhofas pilī (1829) un Svētā Nikolaja baznīcā (1837) Potsdamā.
 
jauna sardzes eka.jpg
Jaunā sardzes ēka
vecais muzejs.jpg
Vecais muzejs
sharlotenhofa.jpg
Šarlotenhofas pils
sv.nikolaja bazn.jpg
Sv. Nikolaja baznīca
 
Eklektisms un historisms
Eklektisms ir vairāku vēsturisko stilu sajaukums vienā ēkā - fasādē, historisms - tīrs viena vēsturiskā stila atdarinājums. 
  
grand opera paris.jpg
Attēlā: Grand Opera ēka
  
Arhitektiem nebija vienota priekšstata par arhitektūras nākotni, tāpēc arvien biežāk viņi pievērsās dažādu vēsturisko stilu atražošanai. Šī metode īpaši populāra kļuva gadsimta otrajā pusē valdošajā eklektismā.
Arhitekti izmantoja romānikas, gotikas, renesanses, baroka un klasicisma (Parīzes "Grand Opera", 1862 - 1875) laika paņēmienus, pievēršoties arī jaunu formu meklējumiem "nacionālā romantisma" ietvaros (Londonas parlamenta ēka, 1840 - 1857).
 
aprlamenta eska1.jpg
Attēlā: Londonas parlamenta ēka
 
Eklektisma princips ir izmantot visu iepriekšējo stilu arhitektoniskās formas un pakļaut tās pasūtītāja prasībām, ēkas funkcijām u.c.
Ja tika izmantotas tikai viena vēsturiskā stila formas, tad šo paņēmienu dēvē par stilizāciju - vēsturiskās formas tika izmantotas jaunā variācijā. Šādā gadījumā lieto tādus terminus kā neogotika, neobaroks u.t.t., tādējādi norādot, kāda vēsturiskā stila arhitektoniskie elementi tiek izmantoti. Stilizāciju pārsvarā izmantoja sabiedrisko ēku celtniecībā.
 
Arhitekti izmantoja arī iedvesmu, vienas ēkas apdares elementu izveidē pielietojot dažādus stilus. Visbiežāk izmantoja gotikas, renesanses un klasicisma arhitektūras ordera elementus. Šos elementus izmantoja dzīvojamo ēku celtniecībā, it īpaši slēgtās apbūves namos (slēgta perimetrāla kvartāla apbūve - tā laika pilsētbūvniecības norma, kas radīja vienotu pilsēttelpu). Slēgtās apbūves namiem rotājumi tika izvietoti uz tās fasādes, kura atradās ielas pusē.
Anglija
 
Anglijā, pateicoties franču arhitekta un arheologa Ežēna Violē le Dika (1814 - 1879) darbībai, šajā laikā populāra kļuva viduslaiku arhitektūra, ko pārstāvēja gotika. Tika stilizēts arī klasicisms - neoklasicisma stilā būvējot muzejus, koncertzāles, bet neogotikas stilā - pārsvarā baznīcas.
de lika.jpg
Attēlā: E. V. le Dikā
 
Anglijā tika būvētas arī eksotiskas celtnes, piemēram, Džona Neša projektētais Karaliskais paviljons Braitonā (1815 - 1821), kurā apvienojas gotikas un Indijas arhitektūras elementi.
 
karaliskais paviljons.jpg  karaliskais paviljons1.jpg
 
Vācija
Arī Vācijā stilizēja vēsturiskos arhitektūras stilus - Berlīnē uzbūvētā Reihstāga ēka (1884 - 1894), kur izmantota renesanses elementu stilizācija (neorenesanse), Berlīnes  katedrāle (1894 - 1905), kur izmantota renesanses un baroka stilizācija.
 
berlines katedrale.jpg  reihstags.jpg
Attēlā (no kreisās uz labo): Berlīnes katedrāle un Reihstāgs
 
Jauno materiālu izmantošana
"Rūpnieciskais apvērsums un tehnikas pilnveidošana stimulēja celtniecības tehnikas attīstību un jaunu konstrukciju ieviešanu arhitektūrā. Lai radītu šādas, laikmeta garam atbilstīgas konstrukcijas, bija jāizstrādā ēku celtniecības teorija, metodes un precīzi aprēķini.
Strauji attīstījās dzelzceļu celtniecība, gadsimta beigās sākās karkasveidīgo augstceltņu būvniecība. Īpaši nozīmīgs kļuva metāla un dzelzsbetona izmantojums ēku konstrukcijās. Līdz gadsimta vidum celtniecībā lietoja galvenokārt čugunu, dzelzs kalumus, gadsimta otrajā pusē - tēraudu. Tērauds bija daudz lētāks, kvalitatīvāks, un tā ieguvi nodrošināja ražīgu tēraudkausēšanas procesu ieviešana.
19. gadsimts kļuva par dzelzs un tērauda gadsimtu, kas veicināja metālkonstrukciju attīstību arhitektūrā. Šādas konstrukcijas lieti noderēja tiltu būvē, ceļot rūpnīcas un fabrikas, dzelzceļa stacijas, universālveikalus un citas jauna tipa ēkas.
 
Metāla konstrukciju popularitāti vairoja pasaules izstādes, kuru galvenais mērķis bija jauno tehnisko sasniegumu propaganda.
Liels notikums bija 1851. gadā Londonā uzceltā "Kristāla pils" Ēkas pamatā, kura tika būvēta Pasaules izstādes vajadzībām, bija 3 stāvos konstruēts karkass, kura arkas veidoja galerijas; paviljons tika pārsegts ar stiklu. Šis paviljons bija pirmā celtne, kur plašā mērogā tika izmantotas čuguna konstrukcijas. "Kristāla pils" aizņēma 72000 kvadrātmetru lielu platību. Diemžēl paviljons 1936. gadā gāja bojā ugunsgrēkā.
 
kristala pils.PNGkristala pils3.jpg
 
Metāliskās formas triumfēja 1889. gada Parīzes izstādē.
Tieši šai izstādei uzcēla Eifeļa torni. Tā augstums - 312,3 metri, un to veidoja grandioza metāla spraišļu konstrukcija, ko balstīja četri iespaidīgi balsti. Eifeļa torņa autors - franču inženieris Gistavs Eifelis (1832 - 1923). Šis tornis, kuram ir vairākas platformas (tās tiek izmantotas apkārtnes vērošanai), uzskatāmi demonstrēja celtniecības tehnikas jaunākos sasniegumus.
 
eifelja tornis.jpg
Attēlā: Eifeļa tornis Parīzē
 
Atsauce:

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Triumfa_arka.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Malmaison_chambre_Jos%C3%A9phine.jpg&filetimestamp=20071122100239
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Tabouret.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Table_Empire.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Neue_Wache_2007.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:2009-04-07_Berlin_520.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Charlottenhof.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Potsdam_St_Nikolai_Portal.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Palais_Garnier.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:London_Parliament_2007-1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eugene_viollet_le_duc.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Brighton_Royal_Pavilion.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Brighton_Banqueting_Room_Nash_edited.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Reichstag_pano.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:2006_Berliner_Dom_Front.jpg&filetimestamp=20061030222839
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crystal_Palace.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crystal_Palace_-_Queen_Victoria_opens_the_Great_Exhibition.jpg
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Eiffel_Tower_from_Place_du_Trocad%C3%A9ro.jpg
Jauno laiku kultūras vēsture vidusskolām/Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1999. - 270 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 212.-213.lpp.
Vispārīgā mākslas vēsture, 4.daļa/Skaidrīte Cielava. - Rīga, Zvaigzne ABC. - 239 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 7.-13.lpp.