Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Impresionisms 2p.
2. Impresionisms 1p.
3. Impresionisma raksturīgās iezīmes 1p.
4. Impresionisms 1p.