Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Текст для чтения I Масленица
2. Текст для чтения II Баня
3. Текст для чтения III Прощеное воскресенье
4. Текст для чтения IV Лапти
5. Текст для чтения V Русская печь
6. Текст для чтения VI Изба
7. Убранство избы Иллюстративный материал

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Масленица I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Перевод (рус. - лат.)
2. Масленица II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Перевод (лат. - рус.)
3. Масленица III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Дополнение предложения
4. Масленица IV 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Исправление ошибки
5. Баня I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Перевод (рус. - лат.)
6. Баня II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Перевод (лат. - рус.)
7. Баня III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Дополнение предложения
8. Баня IV 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Исправление ошибки
9. Прощёное воскресенье I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Перевод (рус.- лат.)
10. Прощёное воскресенье II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Перевод (лат.- рус)
11. Прощёное воскресенье III 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Соотнесение информации
12. Прощёное воскресенье IV 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Дополнение предложения
13. Прощёное воскресенье V 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Исправление ошибки
14. Лапти I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Перевод (рус. - лат.) 1
15. Лапти II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Перевод (рус. - лат.) 2
16. Лапти III 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Соотнесение информации
17. Лапти IV 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Перевод (лат. - рус.) 1
18. Лапти V 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Перевод (лат.- рус.) 2
19. Русская печь I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Перевод (рус. - лат.)
20. Русская печь II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Перевод (лат.- рус.)
21. Русская печь III 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Соотнесение информации
22. Русская печь IV 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Словообразование и дополнение предложения
23. Изба I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Перевод (рус. - лат)
24. Изба II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Перевод (лат. - рус)
25. Убранство избы 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Дополнение преддложения

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Масленица 00:40:00 vidēja 8 p. Переведи, исправь предложение, дополни предложение.
2. Баня 00:00:00 vidēja 8 p. Переведи, исправь предложение, дополни предложение.
3. Прощёное воскресенье 00:00:00 vidēja 10 p. Понимание текста и словарный запас по теме
4. Лапти 00:00:00 vidēja 12 p. Понимание текста и словарный запас по теме
5. Русская печь 00:00:00 vidēja 8 p. Чтение, лексика по теме
6. Изба 00:00:00 vidēja 6 p. Понимание текста и словарный запас по теме