Teorija

Uzdevumi

1. Падежи (существительное)

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Падежи (существительное)

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Падежи (существительное)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Падежи (существительное)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Падежи (существительное)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Именительный падеж (Nominatīvs)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Именительный падеж (Nominatīvs)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Родительный принадлежности (Ģenitīvs)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Родительный принадлежности (Ģenitīvs)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Родительный отсутствия (Ģenitīvs)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Родительный отсутствия (Ģenitīvs)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Р. п. (Ģenitīvs) в конструкции «Откуда?»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Р. п. (Ģenitīvs) в конструкции «Сколько чего?»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Дательный падеж (Datīvs)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Дательный падеж (Datīvs)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Дательный падеж (Datīvs)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Винительный падеж (Akuzatīvs)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Винительный падеж (Akuzatīvs) направления

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Творительный падеж (Instrumentālis)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Творительный падеж (Instrumentālis)

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Падежи 1

Grūtības pakāpe: zema

13
2. Падежи 2

Grūtības pakāpe: vidēja

30
3. Падежи 3

Grūtības pakāpe: augsta

15

Metodiskie materiāli