STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Местоимения I

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Местоимения II

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Личные местоимения I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Личные местоимения II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Притяжательные местоимения I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Притяжательные местоимения II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Притяжательные местоимения III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Притяжательные местоимения IV

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Притяжательные местоимения V

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Возвратное местоимение СЕБЯ

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Местоимения III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Местоимения IV

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Местоимения I

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Местоимения II

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem