Teorija

Uzdevumi

1. Местоимения

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Местоимения

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Личные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Личные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Притяжательные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Притяжательные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Притяжательные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Притяжательные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Притяжательные местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Возвратное местоимение СЕБЯ

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Местоимения

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Metodiskie materiāli