Личные местоимения
Personu vietniekvārdi (Личные местоимения) atbild uz jautājumu кто? Vietniekvārdi я, ты, мы, вы attiecas uz dzīvām būtnēm. Šie vietniekvārdi norāda gan uz vīriešu, gan uz sieviešu personām: ты сказала, ты решил.
Personu vietniekvārdiя, ты, он, она, мы, вы, они
 
Personu vietniekvārdu locīšana (vienskaitlis)
 
И. п.ятыон/оноона
Р. п.менятебяегоеё
Д. п.мнетебеемуей
В. п.менятебяегоеё
Т. п.
мной
(мною)
тобой
(тобою)
им
ей
(ею)
П. п.(обо) мнео тебео нём(о) ней
 
Personu vietniekvārdu locīšana (Daudzskaitlis)
 
И. п.мывыони
Р. п.насвасих
Д. п.намвамим
В. п.насвасих
Т. п.намивамиими
П. п.о насо васо них
Ja vietniekvārds Я datīvā, instrumentālī un lokatīvā tiek lietots kopā ar prievārdiem В, К, НАД, ПЕРЕД, С, ПОД, tad šiem prievārdiem pievieno patskani O (в + о = во мне).
 
Ja personu vietniekvārdus он, она, оно, они locījumu formās lieto ar prievārdu, tad vietniekvārda sākumā pievieno līdzskaņi Н (его - для него).