RULV
прилагательноеīpašības vārds
существительноеlietvārds
глаголdarbības vārds
сравнительная степеньpārākā pakāpe
превосходная степеньvispārākā pakāpe
числительноеskaitļa vārds 
количественное числительноеpamata skaitļa vārds 
порядковое числительноеkārtas skaitļa vārds 
местоимениеvietniekvārds
личное  местоимениеpersonas vietniekvārds
указательное местоимениеnorādāmais vietniekvārds
притяжательное местоимениеpiederības vietniekvārds
вопросительное местоимениеjautājuma vietniekvārds
наречиеapstākļa vārds
предлогprievārds
союзsaiklis
частицаpartikula