RULV
глаголdarbības vārds
существительноеlietvārds
прилагательноеīpašības vārds
инфинитивnenoteiksme
вид глаголаdarbības vārda veids
совершенный видpabeigta darbība
несовершенный видnepabeigta darbība
изъявительное наклонениеīstenības izteiksme
сослагательное наклонениеvēlējuma izteiksme
повелительное наклонениеpavēles izteiksme
настоящее времяtagadne
прошедшее времяpagātne
будущее простое времяvienkāršā nākotne
будущее сложное времяsaliktā nākotne
спряжениеlocīšana
словосочетаниеvārdu savienojums
предложениеteikums
состав словаvārda sastāvs
приставкаpriedēklis
кореньsakne
суффиксpiedēklis
окончаниеgalotne
твёрдые согласныеcietie līdzskaņi
мягкие согласныеmīkstie līdzskaņi