RULV
существительноеlietvārds
прилагательноеīpašības vārds
глаголdarbības vārds
одушевлённые существительныеlietvārdi, kas apzīmē dzīvas būtnes
неодушевлённые существительныеlietvārdi, kas apzīmē priekšmetus
мужской родvīriešu dzimte
женский родsieviešu dzimte
средний родnekatrā dzimte
единственное числоvienskaitlis
множественное числоdaudzskaitlis
падежlocījums
склонениеlocīšana
именительный падежnominatīvs
родительный падежģenitīvs
дательный падежdatīvs
винительный падежakuzatīvs
творительный падежinstrumentālis
предложный падежlokatīvs