Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektroķīmiskie procesi. Galvaniskais elements Galvaniskais elements, elektrodu iedalījums
2. Pirmā veida elektrods Apskats par pirmā veida elektrodu, ūdeņraža elektrodu
3. Otrā veida elektrods Apskats par otrā veida elektrodu, sudraba hlorīda elektrodu
4. Elektrolīze Elektrolīze un izdalītās vielas daudzuma aprēķins elektrolīzē
5. Kausējumu elektrolīze Apskats par kausējumu elektrolīzi
6. Šķīdumu elektrolīze Šķīdumu elektrolīze, katodprocesi un anodprocesi šķīdumu elektrolīzē

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Galvaniskais elements 1. izziņas līmenis zema 1 p. Galvaniskais elements un ūdeņraža standartelektrods
2. Elektrodu iedalījums 1. izziņas līmenis zema 4 p. Indikatorelektrodi un normālelektrodi
3. Elektrodu potenciāls 1. izziņas līmenis zema 2 p. Elektrodu potenciāla aprēķins pēc formulas
4. Pirmā veida elektrods 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pirmā veida elektrods un ūdeņraža elektrods
5. AgCl elektrods 1. izziņas līmenis zema 4 p. AgCl kā salīdzināšanas elektrods
6. Otrā veida elektrods 1. izziņas līmenis zema 2 p. Apskats par otrā veida elektrodu
7. Elektrolīze 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apskats par elektrolīzi
8. Kausējumu elektrolīze 1. izziņas līmenis zema 3 p. Apskats par kausējumu elektrolīzi
9. Šķīdumu elektrolīze 1. izziņas līmenis zema 1 p. Katodprocesi šķīdumu elektrolīzē
10. Šķīdumu elektrolīze 1. izziņas līmenis zema 1 p. Anodprocesi šķīdumu elektrolīzē

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektroķīmiskie procesi 00:00:00 vidēja 11 p. Galvaniskais elements, pirmā un otrā veida elektrods, elektrolīze