Otrā veida elektrods
 
Otrā veida elektrods ir elektrods, kas sastāv no metāla, šā metāla nešķīstoša savienojuma un šķīduma kas satur nogulsnēs ietilpstošos pretējas zīmes jonus. Tipisks otrā veida elektroda piemērs ir sudraba hlorīda elektrods, kas sastāv no sudraba plāksnītes vai stieples, sudraba hlorīda nogulsnēm un šķīduma, kurš satur Cl jonus (parasti KCI šķīduma). Šādu elektrodu pieraksta sekojoši: AgAgCl,KCl.
  
Elektriskā lādiņa (un līdz ar to potenciāla) rašanās uz sudraba plāksnītes notiek, iestājoties līdzsvaram starp procesu, kurā sudraba atomi atstāj savus elektronus uz sudraba plāksnītes virsmas un sudraba jonu veidā pāriet no elektroda virsmas šķīdumā, un pretējo procesu, kurā sudraba joni pienāk pie plāksnītes virsmas, saņem no tās elektronus un tad sudraba atomu veidā izgulsnējas uz elektroda virsmas: Ag0Ag++e
 
otra_veida_elektr.png
Sudraba hlorīda elektrods: a - shēma, b -  rūpnieciski izgatavojamo sudraba hlorīda elektrodu uzbūve.
 
Sudraba hlorīda elektrods kā salīdzināšanas elektrods
 
AgCI elektrods ir mūsdienās visbiežāk lietotais salīdzināšanas elektrods. Izgatavojot AgCl salīdzināšanas elektrodus rūpnieciski, visas elektroda sastāvdaļas tiek ievietotas stikla caurulītē, kuras apakšējā galā ir izveidots t.s. sāļu tiltiņš. 
Sāļu tiltiņu izmanto, lai nodrošinātu kontaktu starp diviem elektrodiem, kuri atrodas katrs savā šķīdumā. Tas novērš nekontrolējamas potenciālu starpības rašanos abu šķīdumu kontaktu vietā.
AgCl elektroda potenciāls ir atkarīgs tikai no Cl jonu koncentrācijas savā iekšējā šķīdumā, bet ne no pētāmā šķīduma īpašībām.
 
Atsauce:
http://www.vispariga-kimija.lv/home/satura-raditajs