Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektrona stāvoklis atomā Apskats par kvantu skaitļiem
2. Atomu elektronapvalka uzbūve Princips pēc kura elektroni novietojas orbitālēs.
3. Jonizācijas enerģija Ķīmiskā elementa raksturojums - jonizācijas enerģija
4. Elektrontieksme un Elektronegativitāte Ķīmiskā elementa raksturojums: elektrontieksme un elektronegativitāte

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektronu kustība 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Elektronu kustība atomos
2. Kvantu skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apskats par kvantu skaitļiem
3. Kvantu skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 5,5 p. Apskats par kvantu skaitļiem
4. Izvietojums orbitālēs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Elektronu izvietojums orbitālēs
5. Elektronu konfigurācija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Elementu pilnās elektronformulas
6. Atomu elektronapvalka uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tests par atomu elektronapvalka uzbūvi
7. Jonizācijas enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ķīmiskā elementa raksturojums - jonizācijas enerģija
8. Elektrotieksme un elektronegativitāte 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tests par ķīmiskā elementa raksturojumu
9. Elektrontieksme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Elektrontieksmes datu pielietošana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektronapvalka uzbūve un ķīmiskais elements 00:00:00 vidēja 8,5 p. Tests par atoma elektronapvalka uzbūve un ķīmiskā elementa īpašību raksturojums
2. Atomu elektronapvalka uzbūve un ķīmiskā elementa raksturojums 00:00:00 vidēja 9 p. Kvantu skaitļi, elektronu konfigurācija, jonizācijas enerģija, elektrontieksme un elektronegativitāte.