Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Elektrona stāvoklis atomā Apskats par kvantu skaitļiem
2. Atomu elektronapvalka uzbūve Princips pēc kura elektroni novietojas orbitālēs.
3. Jonizācijas enerģija Ķīmiskā elementa raksturojums - jonizācijas enerģija
4. Elektrontieksme un Elektronegativitāte Ķīmiskā elementa raksturojums: elektrontieksme un elektronegativitāte

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektronu kustība 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Elektronu kustība atomos
2. Kvantu skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apskats par kvantu skaitļiem
3. Kvantu skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 5,5p. Apskats par kvantu skaitļiem
4. Izvietojums orbitālēs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Elektronu izvietojums orbitālēs
5. Elektronu konfigurācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Elementu pilnās elektronformulas
6. Atomu elektronapvalka uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tests par atomu elektronapvalka uzbūvi
7. Jonizācijas enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ķīmiskā elementa raksturojums - jonizācijas enerģija
8. Elektrotieksme un elektronegativitāte 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tests par ķīmiskā elementa raksturojumu
9. Elektrontieksme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Elektrontieksmes datu pielietošana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektronapvalka uzbūve un ķīmiskais elements 00:00:00 vidēja 8,5p. Tests par atoma elektronapvalka uzbūve un ķīmiskā elementa īpašību raksturojums
2. Atomu elektronapvalka uzbūve un ķīmiskā elementa raksturojums 00:00:00 vidēja 9p. Kvantu skaitļi, elektronu konfigurācija, jonizācijas enerģija, elektrontieksme un elektronegativitāte.