Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Elektronu kustība 5p.
2. Elektronu konfigurācija 2p.
3. Jonizācijas enerģija 1p.
4. Elektrotieksme un elektronegativitāte 1p.