Teorija

Uzdevumi

1. Elektronu kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Kvantu skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kvantu skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

5,5
4. Izvietojums orbitālēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Elektronu konfigurācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Atomu elektronapvalka uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Jonizācijas enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Elektrotieksme un elektronegativitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Elektrontieksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

Materiāli skolotājiem