17. jūnijs - VĒSTURE
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums 1. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka ķīmisko savienojumu formulas, balstoties uz metāla masas daļu savienojumā.
2. 1. uzdevums 2. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Balstoties uz bāzisko oksīdu un amfotēro oksīdu īpašībām, skolēns nosaka oksīda formulu, kurš rodas savstarpēji reaģējot amfotērajam un bāziskajam oksīdam.
3. 1. uzdevums 3. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns aprēķina oksīda masas daļu maisījumā, zinot sālskābes tilpumu un koncentrāciju, kura ir nepieciešama pilnīgai maisījuma izreaģēšanai.
4. 1. uzdevums 4. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns zinot dzelzs oksīdu maisījuma masu un sālskābes molāro koncentrāciju, kā arī tilpumu no kura ieguva dzelzs hlorīda šķīdumu, aprēķina skābekļa tilpumu un masu, kura tika patērēta brīdī, kad šķīduma krāsa mainījās no zaļganas uz dzeltenīgu.
5. 1. uzdevums 5. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns aprēķina cik reizes jāpalielina skābekļa daudzums maisījumā, balstoties uz nosacījumu, ka notiks piesātināta skābekļa šķīduma iegūšana un ķīmiskā reakcija līdz skābekļa šķīdumā vairs nav.
6. 2. uzdevums 6. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka temperatūras un spiediena ietekmi uz gāzveida vielu šķīdību ūdenī.
7. 2. uzdevums 7. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns ķīmisko elementu oksidēšanās pakāpes maiņu ķīmisko reakciju vienādojumos un izvieto nepieciešamos koeficientus.
8. 2. uzdevums 8. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Balstoties uz reakcijas vienādojumu, skolēns nosaka kādu indikatoru jāizmanto titrēšanas laikā.
9. 2. uzdevums 9. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns aprēķina izšķīdušā skābekļa koncentrāciju ūdenī, balstoties uz titrējamā parauga tilpumu un titrēšanā izmantotā nātrija tiosulfāta šķīduma tilpumu un koncentrāciju.
10. 2. uzdevums 10. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka gāzes ķīmisko formulu, kura rodas brīdī, kad ūdenī esošie joni oksidē jodīdjonus par jodu. Minēta gāze saskarē ar gaisu momentāni nokrāsojas brūna un šķīdumu padara skābu.
11. 2. uzdevums 11. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka ūdenī esošā jona formulu, kurš var oksidēt jodīdjonu par jodu.
12. 3. uzdevums 12. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka ķīmisko elementu formulas metāliem, kuri ir ķīmiski neaktīvi, un kuru krāsa nav sudrabaini balta vai sudrabpelēka.
13. 3. uzdevums 13. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka kādās nozarēs izmanto aprakstītos metālus.
14. 3. uzdevums 14. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka vielu maisījuma nosaukumu, kuru izmanto zelta šķīdināšanai.
15. 3. uzdevums 15. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Maisījums, kuru izmanto zelta šķīdināšanā, sastāv no divām vielām. Skolēns nosaka šo vielu ķīmiskās formulas.
16. 3. uzdevums 16. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka vielas ķīmisko formulu, zinot, ka viela veidojas maisījumā, kurš tikko pagatavots ir bezkrāsains, bet pēc dažām minūtēm kļūst dzeltenbrūns.
17. 3. uzdevums 17. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina, kāpēc vielu maisījums ir spējīgs šķīdināt metālu B.
18. 3. uzdevums 18. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka vielu ķīmisko formulu, zinot, kādas krāsas savienojumi veidojas izejvielu karsējot noteiktā temperatūrā.
19. 3. uzdevums 19. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēns aprēķina C masas daļu pēc realizētās ķīmiskās reakcijas, kā arī šīs reakcijas iznākumu (% no teorētiskā).
20. 4. uzdevums 20. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 12 p. Skolēns nosaka savienojumu ķīmiskās formulas, balstoties uz cinka reakciju ar skābekli.
21. 4. uzdevums 21. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns pēc aprakstītā binārā savienojuma ieguves procesa, secina ar kādu metodi ir iespējams attīrīt skābekli.
22. 4. uzdevums 22. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka savienojumu klasi savienojumiem, kuri viedojas oksīdiem reaģējot ar hidroksīdiem.
23. 4. uzdevums 23. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns secina par vielas A nozīmi skābekļa iegūšanā.
24. 5. uzdevums 24. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns nosaka elementu ķīmiskās formulas, balstoties uz to reaģētspēju ar atšķaidītu slāpekļskābi.
25. 5. uzdevums 25. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka kādi nosaukumi ir diviem visplašāk izmantotiem B sakausējumiem ar oglekli.
26. 5. uzdevums 26. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka atšķirību starp I un II mēģinājumā izmantoto skrūvju materiāla.
27. 5. uzdevums 27. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns balstoties uz vielu reaģētspēju ar atšķaidītu slāpekļskābi, nosaka vielas ķīmiskā sastāva iemeslu.
28. 5. uzdevums 28. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns balstoties uz skrūves reaģētspēju ar atšķaidītu slāpekļskābi, pamato skrūves ķīmisko sastāvu.
29. 5. uzdevums 29. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka otrās skrūves materiāla triviālo nosaukumu.
30. 5. uzdevums 30. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns aprēķina elementa moldaļu un masas daļu skrūves sastāvā.
31. 5. uzdevums 31. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns aprēķina masa vielai A, kas ietilpa pārklājumā skrūves šķīdumā iemērktajai daļai, kas ir veidota kā metāla pārklājums uz cita metāla
32. 5. uzdevums 32. jautājums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns aprēķina materiāla pārklājuma biezumu skrūvei, kas ir veidots kā metāla pārklājums uz cita metāla.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums 01:00:00 vidēja 10 p. Uzdevums "Dzels oksidēšana"
2. 2. uzdevums 01:00:00 vidēja 11 p. Uzdevums "Ievelc elpu"
3. 3. uzdevums 01:00:00 vidēja 15 p. Uzdevums "Krāsainie metāli"
4. 4. uzdevums 01:00:00 vidēja 15 p. Uzdevums "Igora pigori"
5. 5. uzdevums 01:00:00 vidēja 17 p. Uzdevums "Slāpekļskābe apēd visu!.. Nu vismaz Pēča skrūves..."

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 11. klasei, 2020. gads 05:00:00 augsta 68 p. 2020. gada 61. valsts ķīmijas olimpiādes 2. posma visi uzdevumi.