Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas dabas bagātības. 1. uzdevums, 1. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par metālu ķīmiskām īpašībām.
2. Latvijas dabas bagātības. 1. uzdevums, 2. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 13 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
3. Latvijas dabas bagātības. 1. uzdevums, 3. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par nogulumiežu nosaukumiem.
4. Augstspiediena kristāli. 2. uzdevums, 4. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 11 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
5. Augstspiediena kristāli. 2. uzdevums, 5. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu triviāliem nosaukumiem.
6. Augstspiediena kristāli. 2. uzdevums, 6. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu izmantošanu.
7. Augstspiediena kristāli. 2. uzdevums, 7. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme sastādīt ķīmisko reakciju vienādojumus.
8. Augstspiediena kristāli. 2. uzdevums, 8. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme sastādīt ķīmisko reakciju vienādojumus, noteikt oksidētāju un reducētāju.
9. Nātrijs vs. Skābeklis. 3. uzdevums, 9. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par metālu ķīmiskām īpašībām.
10. Nātrijs vs. Skābeklis. 3. uzdevums, 10. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par metālu ķīmiskām īpašībām. Prasme noteikt maisījuma sastāvu masas daļās.
11. Nātrijs vs. Skābeklis. 3. uzdevums, 11. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par metālu ķīmiskām īpašībām.
12. Nātrijs vs. Skābeklis. 3. uzdevums, 12. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par metālu un nemetālu ķīmiskām īpašībām.
13. Nātrijs vs. Skābeklis. 3. uzdevums, 13. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par metālu un nemetālu ķīmiskām īpašībām. Prasme noteikt maisījuma sastāvu masas daļās.
14. Nātrijs vs. Skābeklis. 3. uzdevums, 14. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko savienojumu nosaukumu veidošanu.
15. Nātrijs vs. Skābeklis. 3. uzdevums, 15. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par nātrija un skābekļa oksidēšanas pakāpēm savienojumos.
16. Gāzu laboratorija. 4. uzdevums, 16. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par gāzes daudzuma aprēķināšanu pēc ideālas gāzes vienādojuma.
17. Gāzu laboratorija. 4. uzdevums, 17. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par gāzes temperatūras aprēķināšanu pēc ideālas gāzes vienādojuma.
18. Gāzu laboratorija. 4. uzdevums, 18. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par gāzu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
19. Gāzu laboratorija. 4. uzdevums, 19. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par gāzu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme veikt aprēķinus pēc ideālas gāzes stāvokļa vienādojuma.
20. Gāzu laboratorija. 4. uzdevums, 20. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par organisko vielu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme noteikt organiska savienojuma formulu pēc reakcijas produktiem.
21. Gāzu laboratorija. 4. uzdevums, 21. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.Prasme veikt aprēķinus pēc ideālas gāzes stāvokļa vienādojuma.
22. Gāzu laboratorija. 4. uzdevums, 22. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ģeometrijas formulu izmantošanu dabaszinātnēs.
23. Gāzu laboratorija. 4. uzdevums, 23. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme veikt aprēķinus pēc ideālas gāzes stāvokļa vienādojuma un ģeometrijas formulām.
24. Joniem bagātais ezers. 5. uzdevums, 24. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par izšķīdušo vielu un jonu koncentrāciju šķīdumā un prasme veikt attiecīgus aprēķinus.
25. Joniem bagātais ezers. 5. uzdevums, 25. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par sāls koncentrāciju šķīdumā un prasme veikt attiecīgus aprēķinus.
26. Joniem bagātais ezers. 5. uzdevums, 26. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām.
27. Joniem bagātais ezers. 5. uzdevums, 27. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme aprēķināt izšķīdušas vielas koncentrāciju šķīdumā.
28. Joniem bagātais ezers. 5. uzdevums, 28. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām. Prasme veikt aprēķinus par izšķīdušas vielas koncentrāciju šķīdumā un pH.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas dabas bagātības 01:00:00 vidēja 18 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielu ķīmiskām un fizikālām īpašībām, kā arī par nogulumiežu nosaukumiem.
2. Augstspiediena kristāli 01:00:00 vidēja 20 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām, kā arī par ķīmisko reakciju vienādojumu veidošanu.
3. Nātrijs vs. Skābeklis 01:00:00 vidēja 20 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par nātriju un skābekli, kā arī dažādu vielu īpašībām.
4. Gāzu laboratorija 01:00:00 vidēja 23 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par gāzu īpašībām, kā arī ideālās gāzes vienādojumu.
5. Joniem bagātais ezers 01:00:00 vidēja 12 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām un fizikālām īpašībām, kā arī prasmes veikt aprēķinus, kas saistīti ar vielu koncentrāciju.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 11. klasei, 2018. gads 06:00:00 vidēja 93 p.