24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ar vielas daudzumu saistīti aprēķini Formulas un mērvienības aprēķiniem ar vielas daudzumu.
2. Ar vielas daudzumu saistīti aprēķini, ja viela atrodas maisījumā Aprēķinu gaita, formulas un mērvienības aprēķiniem ar vielas daudzumu šķīdumiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināma vielas masa I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc vielas masas aprēķināt vielas daudzumu.
2. Vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināma vielas masa II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc vielas masas aprēķināt vielas daudzumu, prasme pāriet dažādās mērvienībās.
3. Vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināma vielas masa III 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Pēc vielas masas aprēķināt vielas daudzumu, prasme pāriet dažādās mērvienībās un aprēķināt vielas molmasu.
4. Vielas masas aprēķināšana, ja ir zināms vielas daudzums I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc vielas daudzuma aprēķināt vielas masu.
5. Vielas masas aprēķināšana, ja ir zināms vielas daudzums II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc vielas daudzuma aprēķināt vielas masu, prasmē pārveidot vielas daudzumu dažādās mērvienībās.
6. Vielas masas aprēķināšana, ja ir zināms vielas daudzums III 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Pēc vielas daudzuma aprēķināt vielas masu, prasme pāriet dažādās mērvienībās un aprēķināt vielas molmasu.
7. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināms tilpums I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc gāzveida vielas tilpuma aprēķināt vielas daudzumu.
8. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināms tilpums II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc gāzveida vielas tilpuma aprēķināt vielas daudzumu, prasme pāriet dažādās mērvienībās.
9. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana, ja ir zināms daudzums I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc vielas daudzuma aprēķināt gāzes tilpumu.
10. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana, ja ir zināms daudzums II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc vielas daudzuma aprēķināt gāzes tilpumu, prasme pāriet dažādās mērvienībās.
11. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana skābei I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc šķīduma masas un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu skābei.
12. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana bāzei I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc šķīduma masas un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu bāzei.
13. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana sālim I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc šķīduma masas un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu sālim.
14. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana skābei II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc šķīduma tilpuma, blīvuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu skābei.
15. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana bāzei II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc šķīduma tilpuma, blīvuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu bāzei.
16. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana sālim II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc šķīduma tilpuma, blīvuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu sālim.
17. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana skābei III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc šķīduma tilpuma un molārās koncentrācijas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu skābei.
18. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana bāzei III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc šķīduma tilpuma un molārās koncentrācijas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu bāzei.
19. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana sālim III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc šķīduma tilpuma un molārās koncentrācijas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu sālim.
20. Šķīduma masas aprēķināšana skābei 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma masu skābei.
21. Šķīduma masas aprēķināšana bāzei 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma masu bāzei.
22. Šķīduma masas aprēķināšana sālim 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma masu sālim.
23. Šķīduma tilpuma aprēķināšana skābei I 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma, blīvuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma tilpumu skābei.
24. Šķīduma tilpuma aprēķināšana bāzei I 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma, blīvuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma tilpumu bāzei.
25. Šķīduma tilpuma aprēķināšana sālim I 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma, blīvuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma tilpumu sālim.
26. Šķīduma tilpuma aprēķināšana skābei II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma un molārās koncentrācijas aprēķināt šķīduma tilpumu skābei.
27. Šķīduma tilpuma aprēķināšana bāzei II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma un molārās koncentrācijas aprēķināt šķīduma tilpumu bāzei.
28. Šķīduma tilpuma aprēķināšana sālim II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma un molārās koncentrācijas aprēķināt šķīduma tilpumu sālim.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Treniņš par tēmu "Vielas daudzuma aprēķināšana" 00:30:00 vidēja 15 p. Dažāda tipa aprēķinu veikšana, lai noteikt vielas daudzumu daudzām ķīmisko savienojumu klasēm. Prasme pāriet dažādās mērvienībās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mājasdarbs par tēmu "Vielas daudzuma aprēķināšana" 00:40:00 vidēja 13 p. Dažāda tipa aprēķinu veikšana, lai noteikt vielas daudzumu daudzām ķīmisko savienojumu klasēm. Prasme pāriet dažādās mērvienībās.
2. Kontroldarbs par tēmu "Vielas daudzuma aprēķināšana" 00:45:00 vidēja 18 p. Dažāda tipa aprēķinu veikšana, lai noteikt vielas daudzumu daudzām ķīmisko savienojumu klasēm. Prasme pāriet dažādās mērvienībās.