Teorija

Uzdevumi

1. Vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināma vielas masa I

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināma vielas masa II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināma vielas masa III

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Vielas masas aprēķināšana, ja ir zināms vielas daudzums I

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Vielas masas aprēķināšana, ja ir zināms vielas daudzums II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vielas masas aprēķināšana, ja ir zināms vielas daudzums III

Grūtības pakāpe: augsta

2
7. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināms tilpums I

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināms tilpums II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana, ja ir zināms daudzums I

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana, ja ir zināms daudzums II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana skābei I

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana bāzei I

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana sālim I

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana skābei II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana bāzei II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana sālim II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana skābei III

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana bāzei III

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana sālim III

Grūtības pakāpe: zema

1
20. Šķīduma masas aprēķināšana skābei

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Šķīduma masas aprēķināšana bāzei

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Šķīduma masas aprēķināšana sālim

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Šķīduma tilpuma aprēķināšana skābei I

Grūtības pakāpe: augsta

1
24. Šķīduma tilpuma aprēķināšana bāzei I

Grūtības pakāpe: augsta

1
25. Šķīduma tilpuma aprēķināšana sālim I

Grūtības pakāpe: augsta

1
26. Šķīduma tilpuma aprēķināšana skābei II

Grūtības pakāpe: zema

1
27. Šķīduma tilpuma aprēķināšana bāzei II

Grūtības pakāpe: zema

1
28. Šķīduma tilpuma aprēķināšana sālim II

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Treniņš par tēmu "Vielas daudzuma aprēķināšana"

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem