Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināma vielas masa I 2p.
2. Vielas masas aprēķināšana, ja ir zināms vielas daudzums II 2p.
3. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana, ja ir zināms daudzums I 2p.
4. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana skābei I 2p.
5. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana bāzei II 2p.
6. Šķīduma masas aprēķināšana sālim 2p.
7. Šķīduma tilpuma aprēķināšana skābei I 3p.