Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Attēlu apstrāde Zīmējuma laukuma lieluma noteikšana.
2. Tālummaiņas iestatīšana Tālummaiņa, režģi.
3. Darbības ar attēla daļām Kopēšana, pārvietošana.
4. Darbības ar attēla daļām Izmēru maiņa un dzēšana.
5. Attēla daļas pagriešana Pagriešana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darba lauka izmērs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zīmējuma laukuma lieluma noteikšana.
2. Darba lauka izmērs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zīmējuma laukuma lieluma noteikšana.
3. Tālummaiņas iestatīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tālummaiņa, režģi.
4. Darbības ar attēla daļām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atlase.
5. Pagriešana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attēla pagriešana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēlu apstrāde 00:00:00 vidēja 6p. Paint