Attēla daļas pagriešana
Lai apgrieztu attēla daļu,
1) atlasa attēla daļu;
2) cilnes Home (Sākums) grupā Image (Attēls) piespiež pogu Rotate (Apvērst/Pagriezt) un tās izvēlnē izpilda klikšķi uz nepieciešamās komandas.
 
pagriezt.png
Piemērs:
 
  
Atlasītais attēls un izvēle
  
Iegūstamais attēls
 
flip_vert.png
 
flip_vert_rez.png
 
f_hor.png
 
fho_rez.png
 
r90.png
 
rr90.png
 
r189.png
 
rr180.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai. Kārlis Veiss, Apgāds Zvaigzne ABC, 2011, 51. lpp.