Attēla izmēru maiņa un dzēšana
Attēla izmēru maiņai var lietot dialoglodziņu Stretch un Skew (Izmēru maiņa un sašķiebšana), kuru atver cilnes Home (Sākums) grupā Image (Attēls) piespiežot pogu Resize (Mainīt lielumu)
  
resize1.png
 
 Sadaļā Stretch ( Mainīt izmērus) norāda, par cik procentiem izmērus mainīt.
  
skew.png
 
Mērogošana:
 
Atlasītais attēls
Izvēle
Iegūstamais attēls
sakums.png1res50.png1rez50-2.png
 
Šķiebšana:
Piemērs:
Atlasītais attēls
Izvēle
Iegūstamais attēls
sakums.pngskewpiem.pngskewpiemrez.png
 
 
Dzēšana
 
Attēla fragmentu var dzēst ne tikai ar dzēšgumiju, bet arī atlasot to un piespiežot taustiņu DELETE, cilnes Home(Sākums) grupā Image (Attēls) poga Select(Atlasīt) izvēlnē ir izpildīta komanda Delete(Dzēst).
  
delete.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai. Kārlis Veiss, Apgāds Zvaigzne ABC, 2011, 50. - 51. lpp.