Attēlu apstrāde
Datoru lietošanu attēlu veidošanai un apstrādei sauc par datorizētu attēlu apstrādi jeb datorgrafiku.
Izšķir divus datorgrafikas pamatveidus: rastrgrafiku un vektorgrafiku.
  Rastrgrafikā attēlu veido atsevišķi punkti, kurus sauc par pikseļiem. Lietotnes, kas paredzētas rastrgrafikai, sauc par attēlu redaktoriem. Kā attēlu redaktora piemēru var minēt MS Paint (Molberts). Profesionālam darbam parasti lieto Adobe PhotoShop, Corel Photo-Paint vai Gimp.
  Vektorgrafikā attēlu veido no taisnēm un līknēm. Lietotnes, kas paredzētas vektorgrafikai, sauc par vektorgrafikas redaktoriem. Vektorgrafikas režīms ir realizēts lietotnē Microsoft Powerpoint. Profesionālam darbam parasti lieto CorelDraw, Adobe Illustrator vai Inkscape.
 
Lietotnes darba vides sakārtošana
  Lietotne Paint (Molberts) atver, lietojot komandu Start/ All Programs/ Accessories/ Paint. Lietotnes Paint(Molberts) loga galvenie elementi redzami attēlā.
 
vide3.png
 
Zīmējuma laukuma lieluma noteikšana
  Lai iesaistītu zīmējuma laukuma lielumu ar klikšķi atver pogas Paint (Molberts) pogaPaint.png izvēlni, kurā lieto komandu Properties (Rekvizīti). Dialoglodziņā Image Properties (Attēla Rekvizīti) sadaļā Units(Vienības) izvēlas mērvienību  un tekstlodziņos Width(Platums) un Height(Augstums) ievada laukuma izmērus. Iestatījumus apstiprina, piespiežot pogu OK.
 
2012.03.25.png