Pēc skolēnu reģistrēšanas un/vai klases pievienošanas savām klasēm, skolotājam kļūst pieejama detalizēta informācija par klases bērnu aktivitāti sadaļā "Virtuālā skola".
Kā apskatīt klases aktivitāti
Lai atvērtu statistiku par klasi, ieejiet savā Uzdevumi.lv profilā ar e-pastu un paroli vai izmantojot e-žurnāla (E-klases vai Mykoob) pasi.
 
Uzdevumi.lv sākumlapas logrīkā "Manas klases" redzamas Jūsu klases. Zem interesējošās klases nosaukuma, klikšķiniet uz saites "Treniņa statistika".
 
manas-klases-vs.png
Pamatinformācija par klasi
trenina-statistika1a-w718.png
 
Tālāk atveras lapa ar klases statistiku. Lapas augšpusē parādās īsa informācija par klasi:
 1. Klases numurs un burts
 2. Nopelnīto TOP punktu skaits
 3. Nopelnītais punktu skaits par visiem uzdevumiem un testiem
 4. Vieta skolas klašu TOPā
Uzklikšķinot uz saitēm navigācijas joslā, Jūs varat pārvietoties uz citām sadaļām skolotāja darbvirsmā.

navigacija.png 
Logrīks "Priekšmetu progress"
prieksmetu-progress1.png
 
Tālāk seko logrīks "Priekšmetu progress", kurā sniegta informācija par klases progresu dažādos mācību priekšmetos.
Klases priekšmetu progress - parāda, cik procentus no maksimālā punktu skaita klase konkrētajā mācību priekšmetā ir ieguvusi
Skolotājs var izvēlēties, kurus mācību priekšmetus apskatīt - visus Uzdevumi.lv pieejamos mācību priekšmetus vai tikai tos, ko pasniedz pats skolotājs ①.
 
Noklikšķinot uz mācību priekšmeta nosaukuma, Jūs varat pāriet uz detalizētu atskaiti "Priekšmetu apguve". Vairāk par šo atskaiti lasiet teorijā "Sākums un atskaite "Priekšmetu apguve".
 
prieksmeti.png
 
Logrīks "Pēdējo 30 dienu populārākie mācību priekšmeti"
pop-mac-prieksmeti1.png

Šajā logrīkā skolotājs redz, kādas mācību tēmas klasē bijušas populāras pēdējā mēneša laikā.
 
Arī šajā logrīkā skolotājs var izvēlēties, kurus mācību priekšmetus apskatīt - visus Uzdevumi.lv pieejamos mācību priekšmetus vai tikai tos, ko pasniedz pats skolotājs ①.
 
Noklikšķinot uz tēmas nosaukuma, Jūs varat pāriet uz detalizētu atskaiti "Priekšmeta progress". Vairāk par šo atskaiti lasiet teorijā "Atskaite "Priekšmeta progress".
 
tema-w721.png
Logrīks "Statistika par pēdējām 30 dienām"
Šajā logrīkā redzama detalizēta informācija par klases aktivitāti un rezultātiem sadaļā "Virtuālā skola" pēdējā mēneša laikā.
 
Skolotājs redz šādu kopējo statistiku par klases skolēnu rezultātiem:
  
stat1.png  
 1. Cik TOP punktu (par visiem šīs klases mācību priekšmetiem) klase ieguvusi pēdējo 30 dienu laikā.
 2. Cik profila punktu par visiem portāla uzdevumiem un testiem klase ieguvusi pēdējā mēneša laikā.
 3. Cik uzdevumus un testus sadaļā "Virtuālā skola" klase ir ieguvusi pēdējo 30 dienu laikā. Uzdevumi un testi tiek ieskaitīti tad, ja skolēns vismaz vienu reizi ir tos pareizi izpildījis. Ja uzdevumā ir vairāki jautājumi, tad tas tiek ieskaitīts, ja par to ir nopelnīta vismaz puse no maksimāli pieejamajiem punktiem.
 4. Cik reizes skolēni mēģinājuši risināt uzdevumus sadaļā "Virtuālā skola" pēdējā mēneša laikā. Ne visus uzdevums izdodas atrisināt pareizi ar pirmo mēģinājumu. Skolēnam ir iespēja katru uzdevumu risināt vairākas reizes, taču katrā mēģinājumā uzdevumam parādīsies cits variants..
Zem klases statistikas tiek parādīti klases skolēnu vidējie rādītāji:
  
stat2.png 
  
 1. Vidējais nopelnīto TOP punktu skaits vienam skolēnam pēdējo 30 dienu laikā.
 2. Vidējais nopelnīto profila punktu skaits vienam skolēnam pēdējo 30 dienu laikā.
 3. Vidējais viena skolēna pavadītais laiks, risinot vienu uzdevumu sadaļā "Virtuālā skola".
 4. Vidējais uzdevumu risināšanas ātrums vienam skolēnam.
 5. Vidējais ieskaitīto uzdevumu un testu skaits vienam skolēnam pēdējo 30 dienu laikā.
 6. Vidējais mēģinājumu skaits vienam skolēnam pēdējo 30 dienu laikā. Katrs mēģinājums - jauns tā paša uzdevuma variants.
 7. Vidējais viena skolēna mēģinājumu skaits uzdevumam. Parāda to, cik reizes vidēji skolēns risinājis vienu uzdevumu, kamēr atbildējis to pareizi. Attiecība uzdevumu mēģinājumu skaitam pret izpildīto uzdevumu skaitu.
Papildus skolotājs var salīdzināt klases rezultātus ar šīs pašas klases rezultātiem iepriekšējā mēnesī, paralēlklases/-šu rezultātiem un citu skolas klašu rezultātiem portālā.
 
salidzinasana.png
 
Šī brīža rezultāts tiek parādīts aplīšos virs līnijas ①, bet rezultāts par iepriekšējo periodu vai citu klašu vidējais rezultāts - zem līnijas ②. Daži no rezultātiem var tikt izcelti ar krāsu indikatoriem. Zaļā krāsa ③ parāda to, ka klases rezultāts ir pozitīvs, bet oranžā krāsa ④ parāda to, kur klasei vajadzētu uzlabot rezultātu.
Logrīks "Statistikas vēsture"
stat-vesture1.png

Šajā logrīkā redzama iepriekšējo mēnešu statistikas vēsture. Skolotājs var izvēlēties, kādā priekšmetā apskatīt klases statistikas vēsturi ①:
 • Visi Uzdevumi.lv mācību priekšmeti
 • Skolotāja pasniegtie mācību priekšmeti
 • Jebkurš cits mācību priekšmets