Iepriekšējā teorijā apskatījām atskaiti "Priekšmetu apguve". Lai saņemtu atskaiti "Priekšmeta progress", jāklikšķina uz acs ikonas pie tēmas nosaukuma priekšmetu apguves atskaitē.
 
acs.png
 
Atveras atskaite "Priekšmeta progress".
  
rezultatu-saraksts.png
 
Ja uz progresa atskaiti skolotājs pāriet no priekšmeta apguves atskaites, tad nepieciešamā tēma ir izvēlēta automātiski ②.
Priekšmeta progresa atskaiti skolotājs var atvērt, izlaižot priekšmetu apguves atskaiti:
 • Sadaļā "Skolēnu rezultāti" jāizvēlas atskaite "Priekšmeta progress" ①.
 • Jāizvēlas nepieciešamā tēma ② un klase ③.
 • Nepieciešamības gadījumā iespējams atlasīt konkrēta skolēna rezultātus ④.
saraksts-w970.png
 
Tabulā redzami šādi dati:
 1. Skolēna vārds un uzvārds ①
 2. Izpildīto uzdevumu un testu procents izvēlētajā tēmā ②
 3. Mēģinājumu skaits ③. Piemēram, tēmā ir 10 uzdevumi. Ja skolēns katru uzdevumu risināja vienu reizi, tad mēģinājumu skaits būs "10"
 4. Katra uzdevumu veida izpildes procents ④
 5. Labākais rezultāts tēmas testos  
 6. Patērētais laiks tēmas apguvē ⑤
 7. Vidējie rādītāji klasē ⑥
Papildus darbības
 • Katru kolonnu ir iespējams padarīt platāku vai šaurāku, noklikšķinot uz kolonnas malas un virzot kursoru uz nepieciešamo pusi.

  mainit-tabula.png
   
 • Skolēnu sarakstu ir iespējams sakārtot pēc rezultātiem (no augstākā rezultāta uz zemāko un otrādi), klikšķinot uz attiecīgās kolonnas nosaukuma.
 •  Ar pogudrukat.png atskaiti ir iespējams izdrukāt.
   
 • Ar pogu pdf.png atskaiti iespējams saglabāt un atvērt PDF formātā.