Iepriekšējā teorijā apskatījām atskaiti "Priekšmeta progress". Lai saņemtu atskaiti "Skolēnu rezultāti", jāklikšķina uz skolēna vārda un uzvārda atskaitē "Priekšmeta progress".
 
skolena-vards.png
 
Atveras atskaite "Skolēnu rezultāti".
  
skolenu-rezultatu-saraksts.png
 
Ja uz skolēnu rezultātu atskaiti skolotājs pāriet no priekšmetu progresa atskaites, tad nepieciešamā tēma ir izvēlēta automātiski ②, ③.
Skolēnu rezultātu atskaiti skolotājs var atvērt, izlaižot priekšmetu apguves un priekšmeta progresa atskaiti:
 • Sadaļā "Skolēnu rezultāti" jāizvēlas atskaite "Skolēnu rezultāti" ①.
 • Jāizvēlas nepieciešamā tēma ② un skolēns ③.
apguto-temu-saraksts-w902.png
 
Tabulā redzami šādi dati:
 1. Uzdevuma vai testa nosaukums ①
 2. Objekta veids ②
 3. Līmenis ③
 4. Grūtības pakāpe ④
 5. Nopelnītie punkti/maksimālie punkti par katru uzdevumu ⑤
 6. Mēģinājumu skaits ⑥
 7. Skolēna labākais rezultāts uzdevumā ⑦ 
 8. Katra uzdevuma izpildei patērētais laiks ⑧
 
Papildus darbības
 • Katru kolonnu ir iespējams padarīt platāku vai šaurāku, noklikšķinot uz kolonnas malas un virzot kursoru uz nepieciešamo pusi.

  mainit-tabula.png 
   
 • Sarakstu ir iespējams sakārtot pēc rezultātiem (no augstākā rezultāta uz zemāko un otrādi), klikšķinot uz attiecīgās kolonnas nosaukuma.
 •  Ar pogu drukat.png atskaiti ir iespējams izdrukāt.
   
 • Ar pogu pdf.png atskaiti iespējams saglabāt un atvērt PDF formātā.