Kā tiek aprēķināta rekomendējamā atzīme sadaļā "Skolēnu rezultāti"?
  
Atzīme
Procenti*
Apakštēmas apguves līmeņi
10
99 - 100
augsts
9
85 - 99
augsts
8
77 - 85
optimāls
7
70 - 77
optimāls
6
58 - 70
optimāls
5
50 - 58
pietiekams
4
35 - 50
pietiekams
3
24 - 35
nepietiekams
2
10 - 24
nepietiekams
1
1 - 10
nepietiekams
0
0 - 1
nv (nav vērtējuma)
*Iegūto punktu procents no visiem iespējamajiem punktiem par uzdevumiem priekšmetā, tēmā vai apakštēmā. Atzīmes aprēķināšanā vērā tiek ņemti arī tie uzdevumi, kurus skolēns nav pildījis. Pirms izmanto sadaļā "Skolēnu rezultāti" rekomendēto atzīmi, ir svarīgi pārliecināties, ka skolēns ir izpildījis lielāko daļu priekšmeta/tēmas uzdevumu.
 
**Pievērsiet uzmanību! Sadaļā "Virtuālā skola" un skolēna publiskajā profilā atzīme veidojas tikai no izpildītajiem uzdevumiem, tāpēc dati skolēna profilā un sadaļas "Skolēnu rezultāti" atskaitēs atšķiras.