Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Elektrība 3. tēma

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbs un jauda Elektriskās strāvas darbs un jauda
2. Elektroenerģija Elektroenerģijas patēriņš. Elektroenerģijas skaitītājs. Elektroenerģijas tarifs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektriskā jauda 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jaudas mērvienības
2. Strāvas stiprums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sadzīvē izmantojamo elektroierīču jauda
3. Jauda 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Spuldzītes jaudas aprēķināšana, ja dots strāvas stiprums un spriegums
4. Strāvas stiprums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Strāvas stipruma aprēķināšana, ja dota jauda un spriegums
5. Elektriskais spriegums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Baterijas sprieguma aprēķināšana, ja dota jauda un strāvas stiprums
6. Pretestība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Spuldzes pretestības aprēķināšana, ja dota jauda un spriegums
7. Elektriskā strāva 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Elektriskās strāvas aprēķināšana, ja dota pretestība un jauda
8. Elektroenerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Patērētās elektroenerģijas aprēķināšana.
9. Elektroenerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Patērētās elektroenerģijas aprēķināšana ( minūtes jāpārvērš stundās).
10. Elektroenerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Samaksas par patērēto elektroenerģiju aprēķināšana pēc skaitītāja rādījumiem.
11. Elektroenerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Samaksas par patērēto elektroenerģiju aprēķināšana.
12. Elektromagnēts 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Elektromagnēta uzbūve
13. Transformators 1. izziņas līmenis augsta 4p. Transformatora funkcijas. Vijumu skaits primārajā un sekundārajā spolē.
14. Elektromotors 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Elektrodzinējs. Izpratnes jautājumi par darbības principiem.
15. Elektroģenerators 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Elektriskais ģenerators. Izpratnes jautājumi par darbības principiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jauda 00:00:00 vidēja 6p. Pārbaudi, vai proti lietot jaudas formulu un Oma likumu!
2. Elektroenerģija 00:00:00 vidēja 4p. Pārbaudi, vai proti aprēķināt patērēto elektroenerģiju un samaksu par to!
3. Enerģijas izmantošana 00:00:00 vidēja 5p. Pārbaudi savas zināšnas par elektroiekārtām!