Katrā dzīvoklī izmanto elektroenerģiju. Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no izmantotās ierīces jaudas un no laika, cik ilgi tā darbojas.
Ikdienā strāvas veikto darbu dēvē par patērēto elektroenerģiju \(E\) (\(E = A\)).
Svarīgi!
Elektroenerģija = elektriskā jauda x laiks
\(E = Pt\)
Patērēto elektroenerģiju parasti izsaka kilovatstundās (\(kWh\)), nevis džoulos (\(J\)).
Starp \(J\) un \(kWh\) pastāv sakarība:

1kWh=1000W3600s=3600000Ws=3600000J=3,6MJ

Elektroenerģijas patēriņu kilovatstundās uzskaita elektroenerģijas skaitītājs.
 
shutterstock_747080278.jpg

Par elektroenerģiju ir jāmaksā pēc noteikta tarifa. Piemēram, biržas vidējā cena no 2022.gada 10 mēneša (bez PVN) par \(1\) \(kWh\) — \(0,35099\) \(EUR\).
 
Aprēķini, cik izmaksā 4 stundu televizora skatīšanās, ja televizora jauda ir \(200\ W\)?
Ievēro, jāpāriet nevis uz SI mērvienībām (\(W\) un \(s\)), bet uz tām, kurās izsaka patērēto elektroenerģiju (\(kW\) un \(h\)).

P=200W=0,2kWt=4htarifs=0,35099EUR/kWhsamaksa?samaksa=EtarifsE=Ptsamaksa=Pttarifssamaksa=0,240,35099=0,2808EUR28eirocenti

Lai noteiktu mēneša laikā patērēto elektroenerģiju jeb stāvas paveikto darbu:

1) no skaitītāja nolasa tā rādījumu mēneša sākumā un mēneša beigās;
2) šo rādījumu starpība ir mēneša laikā patērētā elektroenerģija kilovatstundās;
3) iegūto elektroenerģijas daudzumu reizina ar tarifu.