27.
aprīlī
Diagnosticējošais darbs LATVIEŠU VALODĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Elektroenerģijas patēriņš

Katrā dzīvoklī izmanto elektroenerģiju. Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no izmantotās ierīces jaudas un no laika, cik ilgi tā darbojas.
Ikdienā strāvas veikto darbu dēvē par patērēto elektroenerģiju E  (E = A).

Svarīgi!
Elektroenerģija = elektriskā jauda x laiks
E = Pt

Patērēto elektroenerģiju parasti izsaka kilovatstundās (kWh), nevis džoulos (J).
Starp J un kWh pastāv sakarība:
1kWh=1000W3600s=3600000Ws=3600000J=3,6MJ

Elektroenerģijas patēriņu kilovatstundās uzskaita elektroenerģijas skaitītājs.
skait.bmp

Par elektroenerģiju ir jāmaksā pēc noteikta tarifa, sākot no 2012.gada 1.jūlija maksa par 1 kWh - EUR 0,1515.
 
Aprēķini, cik izmaksā 4 stundu televizora skatīšanās, ja televizora jauda ir 200W ?
Ievēro, jāpāriet nevis uz SI mērvienībām (W un s), bet uz tām, kurās izsaka patērēto elektroenerģiju (kW un h).

P=200W=0,2kWt=4htarifs=0.1515eirosamaksa?sam.=EtarifsE=Ptsam.=Pttarifssam.=0,240,1515=0,1212eiro12eirocenti

Lai noteiktu mēneša laikā patērēto elektroenerģiju jeb stāvas paveikto darbu:

1) no skaitītāja nolasa tā rādījumu mēneša sākumā un mēneša beigās;
2) šo rādījumu starpība ir mēneša laikā patērētā elektroenerģija kilovatstundās;
3) iegūto elektroenerģijas daudzumu reizina ar tarifu.


Piemērs:
Atsauce:
Fizika 9. klasei/Ilgonis Vilks. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.-159 lpp.: izmantotā literatūra: 123.lpp.
Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga: RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 88. lpp.