24.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Elektriskās strāvas darbs un jauda

Elektriskā strāva ir elektrisko lādiņu plūsma. Elektriskais lauks, pārvietojot lādiņus, veic darbu.
Svarīgi!
Elektriskās strāvas darbs ir vienāds ar sprieguma, strāvas stipruma un strāvas plūšanas laika reizinājumu:  A = UIt
Darba SI mērvienība ir džouls (J). 1 J ir neliels strāvas darbs.
1 mJ = 0,001 J
1 kJ = 1000 J
1 MJ = 1 000 000 J

Strāvas iedarbībā dažādi elektrības vadītāji sasilst. Strāvas radīto siltumu aprēķina tāpat kā strāvas veikto darbu Q = A = UIt , tā kā pēc Oma likuma  U=IR,tadQ=I2Rt 

Izmantojot elektroierīces, svarīgi ir zināt darba veikšanas ātrumu - jaudu.
Svarīgi!
Jauda ir laika vienībā veiktais darbs. P=At=UItt=UI
Jaudas SI mērvienība ir vati (W).
1 kW = 1 000 W
1 MW = 1 000 000 W

Jauda tiek norādīta uz katra elektroenerģijas patērētāja. Lai doto jaudu nodrošinātu, patērētājs ir jāpieslēdz atbilstošam strāvas avotam (atbilstošam spriegumam).

Izmantojot Oma likumu, var iegūt arī citas jaudas sakarības
U=IRunP=UIP=I2RI=URunP=UIP=U2R

Dažu ierīču jauda:
elektroniskais kalkulators 0,001 W
kvēlspuldzes 25 - 5000 W
ūdens sildītāji 1000 - 25 000 W
automātiskā veļas mašīna 2200 W
tramvajs 150 000 W
Ķeguma HES 260 MW
Pļaviņu spēkstacijas jauda 825 MW (825 000 000 W)


Atsauce:
Fizika 9. klasei/Edvīns Šilters. - Rīga: Lielvārds, 2000.-112 lpp.:il.-izmantotā literatūra: 91. lpp.
Fizika 9. klasei/Ilgonis Vilks. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.-159 lpp.: izmantotā literatūra: 120.lpp.
Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga: RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 87-89. lpp.