Elektriskā strāva ir elektrisko lādiņu virzīta kustība. Elektriskais lauks, pārvietojot lādiņus, veic darbu. Lauka darbu var aprēķināt pēc formulas: \(A = UIt\)
Šo darbu sauc par elektriskās strāvas darbu. Tātad elektriskās strāvas darbs ir vienāds ar sprieguma, strāvas stipruma un strāvas plūšanas laika reizinājumu
Darba SI mērvienība ir džouls (\(J\)).
\(1\) \(mJ\) = \(0,001\) \(J\)
\(1\) \(kJ\) = \(1000\) \(J\)
\(1\) \(MJ\) = \(1\ 000\ 000\) \(J\)

Strāvas iedarbībā dažādi elektrības vadītāji sasilst. Strāvas radīto siltumu aprēķina tāpat kā strāvas veikto darbu \(Q = A = UIt\) , tā kā pēc Oma likuma:
 
U=IR,tadQ=I2Rt 

Izmantojot elektroierīces, svarīgi ir zināt darba veikšanas ātrumu. Darba veikšanas straujumu raksturo jauda. Jo lielāka jauda, jo īsāks laiks ir nepieciešamas tā izpildei.
Svarīgi!
Jauda ir laika vienībā veiktais darbs.P=At=UItt=UI
Jaudas SI mērvienība ir vats (\(W\)).
\(1\) \(kW\) = \(1\ 000\) \(W\)
\(1\) \(MW\) = \(1\ 000\ 000\) \(W\)

Jauda tiek norādīta uz katra elektroenerģijas patērētāja. Lai doto jaudu nodrošinātu, patērētājs ir jāpieslēdz atbilstošam strāvas avotam (atbilstošam spriegumam).

Izmantojot Oma likumu, var iegūt arī citas jaudas sakarības:

U=IRunP=UIP=I2RI=URunP=UIP=U2R

Dažu ierīču jauda:
elektroniskais kalkulators \(0,001\ W\)
kvēlspuldzes \(25 - 5000\ W\)
ūdens sildītāji \(1000 - 25\ 000\ W\)
automātiskā veļas mašīna \(2200\ W\)
tramvajs \(150\ 000\ W\)
Ķeguma HES \(260\ MW\)
Pļaviņu spēkstacijas jauda \(825\ MW\) (\(825\ 000\ 000\ W\))